Goede zorg

In Nederland zorgen we voor elkaar.

Velen van ons missen het rotsvaste vertrouwen in een onbezorgde oude dag. Wordt er goed voor me gezorgd als me iets overkomt? Staat me nog wel een menswaardig bestaan te wachten op mijn oude dag? Kan ik de zorg straks nog wel betalen? We gaan dat vertrouwen herstellen.

‘U zoekt het maar uit, want wij moeten bezuinigen’, is de boodschap van de overheid. Dat wil GroenLinks anders. We gaan weer zorgen voor elkaar. De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties. Ziek zijn ís geen eigen risico, daarom schaffen we het eigen risico af.

De macht van de zorgverzekeraars wordt ingeperkt. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk fundament.

De zorgkosten zijn hoog en zullen blijven stijgen. We verdelen deze lasten eerlijker. We pakken verspilling en overbehandeling aan. Geld dat nu gaat naar het salaris van bestuurders, de winst van farmaceuten en het marketingbudget van zorgverzekeraars, moet naar de zorg. Zo houden we de zorg voor iedereen betaalbaar en kunnen we de zorg voor onze ouderen en mensen met een handicap verbeteren.

We zorgen weer voor elkaar en schaffen het eigen risico in de zorg af.