Hedwigepolder

Woordvoerder

Rik Grashoff
Rik Grashoff

Er is afgesproken dat de Zeeuwse Hedwigepolder onder water zou worden gezet. Daarmee wordt een nat natuurgebied gecreëerd. Dit natuurgebied is bedoeld als vervanging van de natuur die verdwijnt door het uitdiepen van de Westerschelde. GroenLinks vindt daarom dat de afspraak om de Hedwigepolder onder water te zetten zo snel mogelijk moet worden nagekomen.

Het getouwtrek over de Hedwigepolder duurt al veel te lang. Het onder water zetten van dit stuk landbouwgrond, waar niemand woont, is verreweg de goedkoopste oplossing om de natuur weer de ruimte te geven die door de economische belangen verloren ging. De Westerschelde is namelijk de toegang tot de haven van Antwerpen. Er wordt voortdurend gebaggerd om de toegang open te houden voor grote schepen. Dit zet de natuur onder druk, terwijl de zandbanken rond de Zeeuwse Westerschelde een uniek natuurgebied vormen, waar veel watervogels leven. GroenLinks vindt dat hier ook aandacht voor moet zijn.