Integratie

Migranten vinden hun weg in de Nederlandse samenleving. Wie nog langs de kant staat, moet zijn kansen vergroten en de taal leren. GroenLinks wil achterstanden van migranten wegwerken en culturele en religieuze taboes doorbreken.

Met veel migranten en hun kinderen gaat het goed. Ze bevolken collegezalen, verzorgen ouderen, staan voor de klas en schieten voetbalclubs naar de top van de eredivisie. Zij dromen niet van de jihad, maar van vrijheid en democratie. Maar niet iedereen voelt zich thuis in de Nederlandse samenleving. Hen moeten we insluiten en niet uitsluiten.

Ruimte voor verschillen

In een open samenleving is er ruimte voor culturele en religieuze verschillen. GroenLinks beoordeelt niemand op zijn afkomst, maar iedereen op zijn gedrag. Iedereen is vrij binnen de grenzen van de wet. Een moslim is vrij om een hoofddoek te dragen, maar ook vrij om dat niet te doen. Een gelovige is vrij om religie te belijden, maar ook vrij om er afstand van te nemen. Een vrouw kiest zelf met wie zij trouwt.

Een cartoonist of cabaretier mag Jezus of Mohammed bespotten. Wie zich gekwetst voelt kan naar de rechter stappen in plaats van eigen rechter te spelen.

Taalonderwijs

Integratie begint met taal. GroenLinks wil dat taalonderwijs voor migranten gericht is op volwaardig meedoen in de samenleving. Dat kan via scholing, een eigen bedrijf of werk. Asielzoekers krijgen taalles vanaf het moment dat ze in Nederland zijn, en asielkinderen gaan naar school. Dat is de snelste weg naar integratie.

Voor integratie is ook kennis van onze grondrechten van groot belang. De Nederlandse Grondwet geldt voor iedereen en vormt de basis van onze samenleving. Daar moet iedereen zich dus aan houden. Zolang we elkaars grondrechten respecteren kunnen we vreedzaam met elkaar omgaan, ondanks onze verschillen.