Jeugdzorg

GroenLinks staat achter het organiseren van jeugdzorg bij de gemeenten, maar wil scherpe landelijke controle op de uitvoering.

Eén loket

Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, via één loket, is een goed principe. Wel is belangrijk dat gemeenten daar voldoende budget voor hebben en dat kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen. Daarnaast moeten kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten recht krijgen op jeugdzorg. Dit is nu niet het geval.

Geestelijke gezondheidszorg

Met de decentralisatie van jeugdzorg is ook de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren naar gemeenten is verplaatst. Hiermee wordt een onterecht verschil gecreëerd tussen fysieke zorg en mentale zorg. GroenLinks wil daarom de jeugd-GGZ weer terug in de Zorgverzekeringswet.

Privacy

Het is voor GroenLinks van groot belang dat de privacy van kinderen en ouders die met jeugdzorg te maken hebben zo goed mogelijk wordt beschermd. Het organiseren van zorgtaken bij gemeenten brengt het risico met zich mee dat bekenden van het gezin werkzaam zijn bij de gemeente, en zo gevoelige gegevens over hen in handen kunnen krijgen. Persoonlijke informatie in de jeugdzorg moet daarom zo kort mogelijk worden bewaard en zo min mogelijk mensen moeten er toegang toe hebben.