Jeugdzorg

GroenLinks wil dat er zo snel mogelijk iets gedaan wordt aan de wachtlijsten en werkdruk in de jeugdzorg. Voor de meest kwetsbare groepen moeten er landelijke expertise-centra komen.

Meer geld, meer vertrouwen

Het is crisis in de jeugdzorg. Wachtlijsten lopen op. Steeds meer kwetsbare jongeren raken verstrikt in een systeem waar ze niet meer uit komen. De ene na de andere gemeente meldt zich ondertussen met miljoenentekorten. Van de werknemers in de jeugdzorg geeft 4 op de 5 aan dat de werkdruk te hoog is.

Hier moeten we zo snel mogelijk iets aan doen. Als het aan GroenLinks ligt, komt er fors meer geld vrij voor de jeugdzorg. Maar geld alleen is niet genoeg. We moeten ook ophouden met de enorme regeldruk waar zorgverleners nu mee te maken hebben. Wij willen dat professionals weer het vertrouwen krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder iedere handeling minutieus bij te hoeven houden.

Complexe zorg

Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, via één loket, is een goed principe. Maar het werkt niet voor iedereen. Voor jongeren met complexe psychische problemen moeten we weer centraal de regie gaan nemen. Voor hen moeten er landelijke expertise-centra komen.

Daarnaast vinden wij dat ook kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten recht hebben op jeugdzorg. Dit is nu wettelijk niet goed geregeld.