Kinderpardon

GroenLinks wil dat kinderen die in Nederland geworteld zijn in Nederland moeten kunnen blijven. In 2012 voerde GroenLinks campagne voor een kinderpardon. Met succes: het pardon kwam er. Helaas worden de regels zo strikt toegepast dat veel kinderen onterecht buiten de boot vallen en alsnog uitgezet dreigen te worden.

Woordvoerder

Linda Voortman
Linda Voortman

Starre regels

92% van alle aanvragen voor de definitieve Kinderpardonregeling is afgewezen. Bijvoorbeeld omdat een gezin niet onder toezicht van het Rijk, maar van de gemeente stond. Of omdat de ouders van de kinderen geen asielaanvraag hebben gedaan, maar een aanvraag voor een ander soort vergunning. Dit soort starre regels zorgen ervoor dat het ene kind mag blijven, terwijl het andere kind, dat hier net zo sterk is geworteld, moet vertrekken.

Het uitzetten van deze gewortelde kinderen is niet humaan. Daarom wil GroenLinks dat het Kinderpardon wordt gerepareerd.

Ruimhartig Kinderpardon

Defence for Children is een petitie begonnen voor een eerlijk kinderpardon

Teken hem ook!