Klimaatverandering

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht. GroenLinks wil dat de we in Nederland, Europa en in de rest van de wereld aan de slag gaan om er alles aan te doen de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

De belangrijkste oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Die uitstoot wil GroenLinks zo snel mogelijk terugbrengen. Dat doen we door te investeren in de groene economie: Zo voorkomen we klimaatverandering én creëren we nieuwe werkgelegenheid. Onze energievoorziening moet zo snel mogelijk overschakelen op schone energie.

Klimaatwet

Samen met de PvdA maakte GroenLinks een klimaatwet. Deze is inmiddels aangenomen. De wet legt harde doelstellingen vast: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 95 procent in 2050 en een 100 procent duurzame energievoorziening.

Klimaatverdrag van Parijs

Eind 2015 sloten wereldleiders in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord. Belangrijkste afspraak is dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de twee graden moet blijven. Landen moeten zelfs nastreven om het onder de anderhalve graad te houden. 195 landen, waaronder China en de landen van de EU, hebben afgesproken hun CO2-uitstoot terug te gaan dringen. Dat betekent dat er in Europa werk aan de winkel is. GroenLinks wil in Europa een afname van broeikasgassen met 60 procent in 2030. Politici kunnen zich niet langer verschuilen achter het argument dat de rest van de wereld niets doet.

Groen investeren

GroenLinks wil investeren in een groene economie. Dan kunnen wij de klimaatverandering aanpakken, duurzame economische groei scheppen en nieuwe werkgelegenheid creëren. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Groene investeerders moeten de zekerheid hebben dat hun investering wat oplevert. Wij verhogen de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler.

Emissiehandel

In de Europese Unie moeten grote bedrijven die CO2 uitstoten daarvoor rechten kopen via het EU ETS (Emissions Trading System). In theorie loont dan voor bedrijven om te investeren in een andere manier van produceren die minder CO2-uitstoot veroorzaakt. Dit emissiehandelssysteem moet worden verbeterd. Er worden nu nog steeds heel veel gratis emissierechten weggegeven aan de industrie. GroenLinks wil het systeem dan ook flink op de schop nemen, zodat bedrijven echt een prijsprikkel krijgen om hun CO2-uitstoot te verlagen.