Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. GroenLinks maakt zich sterk voor een bruisende culturele sector. GroenLinks wil investeren in kunst en cultuur.

Debat

Een open samenleving vereist een cultuur van debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol. GroenLinks zet zich in voor veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet. Ook willen we de publieke omroep moderniseren.

Investeren in cultuur

Wij willen weer investeren in bijvoorbeeld productiehuizen, debat-instellingen, festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren. De makers hebben de afgelopen jaren de rekening gekregen van alle bezuinigingen in de culturele sector. Wij willen daarom de arbeidsmarktpositie in de cultuursector verbeteren. Een voorwaarde voor subsidieverlening moet zijn dat instellingen kunstenaars behoorlijk belonen. Wij maken daarnaast collectief onderhandelen over arbeidvoorwaarden voor de hele culturele sector mogelijk. We vinden dat het verlenen van kunstsubsidies niet moet afhangen van de economische waarde, maar recht moet doen aan de intrinsieke waarde van kunst.

Toegankelijkheid kunst

Daarnaast willen we kunst voor iedereen toegankelijk houden. Kunst en cultuur is er voor iedereen: jong en oud, arm en rijk en elke opleidingsniveau en afkomst. Wij ondersteunen initiatieven die zich richten op het bereiken van een nieuw publiek.