Hier kun je het niet over oneens zijn: alle kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen. Onderwijs is daarin cruciaal. Op school kunnen kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving.

  • Kansengelijkheid is meer dan een woord. Het wordt tijd dat we snappen wat het betekent. Alle kinderen verdienen gelijke kansen.
  • Druk, drukker, drukst. De werkdruk bij zowel leerlingen als leerkrachten is een voorbode voor een land dat kampt met een collectieve burn-out. Dat moet veranderen.
  • Kracht in diversiteit. Ieder kind is uniek en om ieder kind de tijd en aandacht te geven die het verdient, moeten leerkrachten de tijd en de beloning krijgen die zij verdienen.

Onderwijs is cruciaal voor de gelijkwaardigheid in onze samenleving. Een plek waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en zijn dromen kan najagen. Waar je ook vandaan komt en wat je ouders ook verdienen.

Maar ons onderwijs staat zwaar onder druk. Kinderen werken harder dan ooit en de prestatiedruk is enorm. De definitie van een succesvolle opleiding: hoge cijfers en een hoog salaris. Kinderen met rijke en goed opgeleide ouders komen vaak nog wel mee in deze ratrace. Maar kom je uit een gezin met minder mogelijkheden, dan sta je vanaf het begin op achterstand. Deze situatie is het gevolg van een falend onderwijsbeleid. Een beleid van achterblijvende budgetten per leerling, een obsessie voor ranglijstjes en een doorgeslagen toetscultuur. We maken van onze kinderen overspannen mini-managers in plaats van ontspannen en sociale mensen.

Leraren verdienen meer waardering

Klaslokaal met stoeltjes

OOG VOOR HET KIND

Het is tijd voor een omslag in het onderwijs. GroenLinks kiest voor onderwijs dat draait om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Waar leren eerder een recht is dan een plicht. Waar ruimte is om te spelen en te ontdekken en waar je extra ondersteuning krijgt als je dat nodig hebt. We bouwen aan inclusief onderwijs, waar plaats is voor iedereen en waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Zonder extreme prestatiedruk of doorgeslagen competitie.

En natuurlijk investeren we in leerkrachten. Want zij zijn de basis van ons onderwijs. Veel van hen lopen momenteel op hun tandvlees. Ze hebben te weinig collega’s en worstelen met alle bureaucratische rompslomp. GroenLinks geeft leerkrachten de waardering die ze verdienen. We verlagen de werkdruk, verhogen de salarissen en maken ze weer baas over hun eigen werk. Hetzelfde geldt voor de onderzoekers aan hogescholen en universiteiten.

Goed onderzoek is cruciaal voor de opbouw van de nieuwe economie. Ook hier dringen we de doorgeslagen concurrentie terug en geven we de basisfinanciering die nodig is. Scholen moeten niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor talentmaximalisatie.

“ Goed onderwijs is het beste dat we kinderen kunnen geven. ”

Jesse Klaver Fractievoorzitter GroenLinks

Goed onderwijs is het beste dat we kinderen kunnen geven. School als een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen na kunt jagen. Waar je ook vandaan komt en wat je ouders ook verdienen. Gelijke kansen voor iedereen in onze samenleving staat of valt bij goed onderwijs dat ons helpt om onze talenten te benutten.

Die gelijke kansen zijn er nu te vaak niet. Te vaak bepalen het inkomen en de opleiding van je ouders, de buurt waar je woont en helaas ook je achternaam de kansen die je krijgt. Te vaak staan docenten voor grote klassen, waarbij het onmogelijk is ieder kind de aandacht te geven die het verdient. Dat is het pijnlijke gevolg van politieke keuzes.

Door bezuinigingen en doorgeslagen marktdenken is de kansengelijkheid afgenomen. Het onderwijs is steeds meer ingericht als een ratrace die leerlingen zo snel en goedkoop mogelijk moeten uitrennen. Terwijl leerlingen harder werken dan ooit en de prestatiedruk groot is, kampen scholen met lerarentekorten, te weinig budget per leerling en te weinig ondersteuning voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Daarom is er een omslag nodig in het onderwijs. Zodat het weer een basis vormt om je persoonlijk te ontwikkelen, met ruimte om te spelen en te ontdekken. Onderwijs dat inclusief is, met plek en aandacht voor elk kind. Daarvoor moet er geïnvesteerd worden in leraren en ondersteunend onderwijspersoneel. Zodat klassen kleiner worden en leraren weer de baas worden over hun werk, minder werkdruk hebben en een beter loon krijgen. Dat is ook nodig voor de docenten en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten. Goed hoger onderwijs en onderzoek is namelijk cruciaal in onze nieuwe economie.

Protestborden van GroenLinks met daarop 'Voor onderwijs' bij de onderwijsstaking in Amsterdam

VOOR ONS IS DE KEUZE DUIDELIJK 

Voor jou ook? 

Meld je aan als vrijwilliger en word deel van onze beweging. 💪

Ook interessant

Onderwijs & Werk
Onderwijs

Waarom er een crisis woedt in ons onderwijs

Het is een trend die al jaren gaande is: het aantal leraren dat het onderwijs verlaat, is veel groter dan het aantal afgestudeerden dat instroomt.

Lees meer
studenten aan houten tafel pexels stockphoto.jpg
Nieuws Studenten

GroenLinks wil fatsoenlijke compensatie voor leenstelsel generatie

Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen moeten een ruimhartige compensatie krijgen.

03 feb 2022

Lees meer
onderwijs 2032.jpg
Nieuws Onderwijs

Kamermeerderheid steunt voorstel GroenLinks voor aanpak thuiszittende leerlingen

De ervaringen die zijn opgedaan met afstandsonderwijs tijdens de corona-crisis, worden ingezet voor de aanpak van langdurig thuiszittende leerlingen. Een...

29 apr 2020

Lees meer
onderwijs.jpg
Nieuws Onderwijs

Meer duidelijkheid nodig over onderwijs

Het sluiten van scholen en het laten vervallen van het centraal eindexamen zijn noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar het roept...

26 mrt 2020

Lees meer
PHOTO-2019-10-29-14-38-26.jpg
Nieuws Onderwijs

Stakers onderwijs verdienen onze steun

GroenLinks steunt de staking van leraren, ouders en onderwijsinstellingen op woensdag 6 november.

29 okt 2019

Lees meer
onderwijs.jpg
Nieuws Onderwijs

Strijd tegen onderwijscrisis vraagt om marathonmentaliteit

Het onderwijs verdient beter en daarom steunt GroenLinks de acties van het stakende onderwijspersoneel van harte. ‘De coalitie kan niet blijven...

14 mrt 2019

Lees meer
foto vrijwillige ouderbijdrage.jpg
Nieuws Onderwijs

GroenLinks en SP presenteren wet tegen uitsluiting schoolreisjes

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de strekking van de wet die SP en GroenLinks vandaag...

13 mrt 2019

Lees meer
Onderwijs
Nieuws Onderwijs

Laat leraar meebeslissen over financiële keuzes op school

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat leraren en ander onderwijspersoneel meer te zeggen moet krijgen over de financiële keuzes die op scholen...

05 mrt 2019

Lees meer