Hier kun je het niet over oneens zijn: alle kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen. Onderwijs is daarin cruciaal. Op school kunnen kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving.

  • Kansengelijkheid is meer dan een woord.  Alle kinderen verdienen gelijke kansen op goed onderwijs, waar je wieg ook staat
  • Druk, drukker, drukst. De werkdruk bij zowel leerlingen als leerkrachten is een voorbode voor een land dat kampt met een collectieve burn-out. Dat moet veranderen.
  • Kracht in diversiteit. Ieder kind is uniek en om ieder kind de tijd en aandacht te geven die het verdient, moeten leerkrachten de tijd en ruimte krijgen die zij verdienen.

Onderwijs is cruciaal voor de gelijkwaardigheid in onze samenleving. Een plek waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en zijn dromen kan najagen. Die gelijke kansen zijn er nu te vaak niet. Te vaak bepalen het inkomen en de opleiding van je ouders, de buurt waar je woont en helaas ook je achternaam de kansen die je krijgt. Te vaak staan docenten voor grote klassen, waarbij het onmogelijk is ieder kind de aandacht te geven die het verdient. Dat is het pijnlijke gevolg van jarenlange politieke keuzes.

Ons onderwijs staat zwaar onder druk. Er is al jaren een lerarentekort, de werkdruk is te hoog, de klassen zijn te groot, het aantal kinderen dat thuiszit daalt maar niet en schoolgebouwen zijn verouderd. Daarnaast is de prestatiedruk onder leerlingen te hoog. Kinderen worden al voor de eindtoets in groep 8 van de basisschool onder druk gezet om een zo hoog mogelijke score te halen. De definitie van een succesvolle opleiding: hoge cijfers en een hoog salaris. Hierdoor groeit het aantal commerciële bureautjes die bijlessen, huiswerkbegeleiding en examentrainingen aanbieden. Alleen bereikbaar voor ouders met een dikke portemonnee. Maar kom je uit een gezin met minder mogelijkheden dan sta je vanaf het begin op achterstand.

 

Deze focus op ‘hoger’ en ‘beter’ is desastreus voor jongeren. En stopt niet bij de middelbare school. Onze obsessie met ranglijstjes en individualistische blik op succes zorgt ervoor dat steeds meer studenten aan de universiteit willen studeren.

Het zorgt voor een minderwaardigheidsgevoel bij jongeren die niet naar de hogeschool of universiteit gaan. Terwijl een beroepsopleiding net zo belangrijk is.

Door prestatiedruk en financiële zorgen kampen steeds meer studenten met stress en burn-out klachten en hebben steeds meer studenten last van psychische klachten. Je ontwikkelen naast je studie, in de medezeggenschap gaan, vrijwilligers werk doen of bij een studie- of sportvereniging gaan: voor veel studenten is dat er niet meer bij.

Maar ook voor het onderwijs zelf is deze focus slecht. Havo en vwo-klassen worden steeds groter. Beroepsopleidingen verliezen hun studenten, terwijl universiteiten uit hun voegen barsten. Met een te hoge werkdruk, uitval van medewerkers en een dalende onderwijskwaliteit als gevolg.

GroenLinks wil dat onderwijs niet meer gaat om het individualistische streven naar het hoogst haalbare, maar echt weer kansen biedt aan iedereen. Dat we jongeren die praktijkonderwijs doen net zo waarderen als leerlingen die vwo doen. Dat we de waarde van de student en de opleiding niet automatisch meer koppelen aan de hoogte van het salaris.

Want het maakt niet uit welk papiertje je hebt, maar om het ontwikkelen van je talenten, jezelf kunnen ontwikkelen en het najagen van je dromen. Laat onderwijs daar weer over gaan. 

Leraren verdienen meer waardering

Klaslokaal met stoeltjes

OOG VOOR HET KIND

Het is tijd voor een omslag in het onderwijs. GroenLinks kiest voor onderwijs dat draait om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Waar leren eerder een recht is dan een plicht. Waar ruimte is om te spelen en te ontdekken en waar je extra ondersteuning krijgt als je dat nodig hebt. We bouwen aan inclusief onderwijs, waar plaats is voor iedereen en waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

En natuurlijk investeren we in leerkrachten. Want zij zijn de basis van ons onderwijs. Veel van hen lopen momenteel op hun tandvlees. Ze hebben te weinig collega’s en worstelen met alle bureaucratische rompslomp. GroenLinks geeft leerkrachten de waardering die ze verdienen. We verlagen de werkdruk en maken ze weer baas over hun eigen werk.

Hetzelfde geldt voor studenten, docenten en onderzoekers. We investeren in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

We werken aan baanzekerheid en vaste contracten en zetten kwaliteit weer bovenaan. Zodat onderzoekers niet meer onderzoek moeten doen in de avonduren of in het weekend. En docenten niet van tijdelijke contract naar tijdelijk contract hoppen.

Studenten krijgen weer financiële zekerheid en de mogelijkheid om zich vrij te ontwikkelen. Zodat de onderwijsinstelling weer een plek wordt waar ruimte is voor ontwikkeling en fouten maken.  

Goed onderzoek is cruciaal voor de opbouw van de nieuwe economie. Ook hier dringen we de doorgeslagen concurrentie terug en geven we de basisfinanciering die nodig is. Scholen moeten niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor talentmaximalisatie.

Protestborden van GroenLinks met daarop 'Voor onderwijs' bij de onderwijsstaking in Amsterdam

VOOR ONS IS DE KEUZE DUIDELIJK 

Voor jou ook? 

Meld je aan als vrijwilliger en word deel van onze beweging. 💪

Ook interessant

Onderwijs & Werk
Onderwijs

Waarom er een crisis woedt in ons onderwijs

Het is een trend die al jaren gaande is: het aantal leraren dat het onderwijs verlaat, is veel groter dan het aantal afgestudeerden dat instroomt.

Lees meer
studenten aan houten tafel pexels stockphoto.jpg
Nieuws Studenten

GroenLinks wil fatsoenlijke compensatie voor leenstelsel generatie

Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen moeten een ruimhartige compensatie krijgen.

03 feb 2022

Lees meer
onderwijs 2032.jpg
Nieuws Onderwijs

Kamermeerderheid steunt voorstel GroenLinks voor aanpak thuiszittende leerlingen

De ervaringen die zijn opgedaan met afstandsonderwijs tijdens de corona-crisis, worden ingezet voor de aanpak van langdurig thuiszittende leerlingen. Een...

29 apr 2020

Lees meer
onderwijs.jpg
Nieuws Onderwijs

Meer duidelijkheid nodig over onderwijs

Het sluiten van scholen en het laten vervallen van het centraal eindexamen zijn noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar het roept...

26 mrt 2020

Lees meer
PHOTO-2019-10-29-14-38-26.jpg
Nieuws Onderwijs

Stakers onderwijs verdienen onze steun

GroenLinks steunt de staking van leraren, ouders en onderwijsinstellingen op woensdag 6 november.

29 okt 2019

Lees meer
onderwijs.jpg
Nieuws Onderwijs

Strijd tegen onderwijscrisis vraagt om marathonmentaliteit

Het onderwijs verdient beter en daarom steunt GroenLinks de acties van het stakende onderwijspersoneel van harte. ‘De coalitie kan niet blijven...

14 mrt 2019

Lees meer
foto vrijwillige ouderbijdrage.jpg
Nieuws Onderwijs

GroenLinks en SP presenteren wet tegen uitsluiting schoolreisjes

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de strekking van de wet die SP en GroenLinks vandaag...

13 mrt 2019

Lees meer
Onderwijs
Nieuws Onderwijs

Laat leraar meebeslissen over financiële keuzes op school

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat leraren en ander onderwijspersoneel meer te zeggen moet krijgen over de financiële keuzes die op scholen...

05 mrt 2019

Lees meer