Ontspannen samenleving

Wij willen een zelfbewust en ontspannen Nederland.

Het debat in de samenleving

Het zal niemand ontgaan zijn: het publieke debat in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder verhard. Verschillen worden uitvergroot, groepen in de samenleving tegen elkaar opgezet. Nederlanders met een niet-Westerse achternaam vinden vaak pas na veel bloed, zweet en tranen een baan. Het conflict wordt vaker gezocht dan de dialoog. Omdat iemand een andere mening heeft. Omdat iemand een andere huidskleur heeft. Omdat iemand een andere levensstijl heeft. 

Verbinding

We lijken vergeten dat we, ondanks alle verschillen, juist snakken naar verbinding. Uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat 77% van de ondervraagde Nederlanders polarisatie als grootste bedreiging voor ons land ziet. Dat zegt iets over de luide toon waarop sommige mensen het maatschappelijke en politieke debat voeren. Terwijl we eigenlijk állemaal hetzelfde willen voor onze kinderen: goed onderwijs, een eerlijke verdeling van rijkdom en schone lucht om in te ademen. En vooral: een samenleving waarin we zoeken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Waarin de universitair geschoolde en de MBO-student beseffen dat ze elkaar aanvullen en niet uitsluiten. Waarin Syrische vluchtelingen nu net zo welkom zijn als de Hugenoten dat waren toen ze in de zeventiende eeuw naar ons land vluchtten. Waarin we elkaar ruimte gunnen om te zijn wie je wil zijn.

De positie van GroenLinks

GroenLinks probeert altijd de nuance op te zoeken. Wie met ons wil praten, discussiëren of meedenken is welkom. Altijd - op voorwaarde van wederzijds respect. Wij willen een zelfbewust en ontspannen Nederland. Waarin minder wordt geschreeuwd en meer wordt geluisterd. En waarin iedereen zich realiseert dat met het aanwakkeren van ‘wij’ tegen ‘zij’ nog nooit iets is bereikt.