Openbaar vervoer

We maken reizen met het openbaar vervoer comfortabel en duurzaam.

Reizen hoort bij het leven. Iedereen wil snel en gemakkelijk naar werk, vrienden of familie kunnen. Om dit niet ten koste te laten gaan van natuur en schone lucht, geven we ruim baan aan de fiets en schone vervoersmiddelen, en investeren we in openbaar vervoer. Het stimuleren van vervuilend vervoer, zoals de belastingvrijstelling voor kerosine, pakken we aan.

Reizen binnen Nederland moet betrouwbaar, snel en betaalbaar zijn. Als je in de stad woont, moeten de trein, tram en elektrische bus vaak en op tijd rijden, liefst ook ‘s nachts. Als je afgelegen woont, is het openbaar vervoer op maat of kun je de auto bij een station parkeren. Slimme combinaties van fiets, trein en auto horen bij het prettige leven.