OV-chipkaart

De OV-chipkaart is bedoeld om gebruik van het openbaar vervoer makkelijk te maken. Helaas vinden veel reizigers de OV-chipkaart juist een nadeel in plaats van voordeel. GroenLinks wil dat de OV-chipkaart een echte servicekaart wordt, die het gemak van de reiziger dient.

Klachtenloket

Wij vinden dat er harder ingegrepen moet worden om de problemen met de OV-chipkaart aan te pakken. Vervoersbedrijven moeten worden gedwongen om beter samen te werken, zodat reizigers niet langer de dupe zijn van onderling gekissebis. GroenLinks is voor één klachtenloket.

Gebruiksvriendelijk

Veel OV-reizigers ondervinden problemen met hun OV-chipkaart. Toeristenkaarten zijn duur en niet-frequente reizigers moeten een fors bedrag op de kaart zetten om te kunnen in- en uitchecken. Bovendien moeten kaarten regelmatig worden vervangen vanwege de kwetsbaarheid - tegen veel te hoge kosten. GroenLinks wil een gebruiksvriendelijke, betrouwbare betaalmogelijkheid voor elk type reiziger. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het reizen met het openbaar vervoer.

Viziris

Voor blinden en slechtzienden is het niet gemakkelijk om met een OV-chipkaart te reizen. GroenLinks wil dat in het stads- en streekvervoer de in- en uitcheckapparatuur geschikt wordt gemaakt voor blinden en slechtzienden. Zolang dit niet is geregeld, moet het afgeschafte ‘Vizirisabonnement’ weer gelden. Dit abonnement was speciaal ontwikkeld voor slechtzienden en blinden door maandelijks een vast bedrag af te schrijven.

Mensen met een beperking moeten net als iedereen ongehinderd van het OV gebruik kunnen maken. Bestaande problemen met het in- en uitchecken moeten worden opgelost en tot die tijd ondervangen worden met, bijvoorbeeld, passende abonnementsvormen of slimme gadgets.