Privacy

We beschermen vrijheid in een digitale samenleving.

Privacy

Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten. Of het nu via e-mail of WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21e eeuw. Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy.

Ook het internet moet beschermd worden tegen misbruik en criminaliteit. De overheid investeert in cyber security en stelt eisen aan bedrijven en organisaties.

Big data

Privacy is het uitgangspunt bij bouw en beheer van alle gegevensbestanden. De overheid geeft openheid over het gebruik van big data en profilering. De overheid ziet toe op een veilig en privacy-vriendelijk ontwerp van apparaten die met het internet verbonden zijn en op bescherming van persoonsgegevens die via het internet der dingen worden verzameld. Persoonsgegevens die door de overheid worden verzameld worden opgeslagen in Nederland.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer capaciteit om privacyschendingen aan te pakken en gaat ook instellingen en bedrijven begeleiden bij het organiseren van de opslag van persoonsgegevens.

Respect my privacy