Privacy

Mensen hebben recht op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wegens de verdenking van een strafbaar feit, mag de overheid inbreuk maken op iemands privacy. De overheid maakt echter steeds vaker inbreuk op de privacy, om redenen die niet altijd even duidelijk zijn. Bedrijven delen ook steeds vaker gevoelige informatie. 

Respect my privacy

De uitholling van ieders privacy is onaanvaardbaar.  Misbruik van privacygevoelige informatie ligt op de loer. Identiteitsdiefstal is een groeiende tak van misdaad. Onschuldigen komen in het vizier van de politie. Vliegtuigpassagiers wordt de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd.

Stop op privacyschending

GroenLinks wil paal en perk stellen aan schendingen van de privacy. GroenLinks maakt bij nieuwe voorstellen een precieze afweging tussen het maatschappelijk belang dat wordt beschermd en de inbreuk op de privacy. Nut en de noodzaak moeten vaststaan en de impact van een maatregel moet in verhouding zijn met het doel ervan.

GroenLinks is tegen identificatieplicht, preventief fouilleren en de opslag van vingerafdrukken in een paspoortdatabase. Ook wil GroenLinks af van het afluisteren en de bewaarplicht voor internet- en telefoonverkeer. De Europese Unie moet zich ervoor inzetten dat in de gehele EU strikte regels voor de privacybescherming gelden.

Europese bescherming van persoonsgegevens

Door werk van de Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht nam de Europese Unie in april 2016 een nieuwe wet aan die de persoonsgegevens in databases veel beter beschermt. De nieuwe wet, die in 2018 van kracht zal worden in de hele EU, verbetert mogelijkheden aan consumenten om hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, en er komen strengere regels over het melden van gegevenslekken.

Respect my privacy

Bekijk de hele videoserie Respect my privacy op

YouTube