Rechtvaardige oplossing

GroenLinks veroordeelt het gebruik van geweld tegen burgers aan beide kanten. Er moet een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict komen, in lijn met het internationaal recht. De Europese Unie moet een actieve rol spelen in dit vredesproces.

Dialoog versterken

Ook is het van belang om steun te verlenen aan de gematigde krachten aan de Israëlische kant en in de Palestijnse gebieden. Op deze manier kan de dialoog tussen beide partijen ondersteund worden en een diplomatieke oplossing worden gevonden.

BDS (Boycott, Divestment, Sanctions)

Op het congres van 16 februari 2019 is een motie aangenomen die GroenLinks-parlementariërs oproept zich te verzetten tegen de strafbaarstelling van BDS.

BDS is een internationale beweging voor boycotacties, desinvestering en sancties in reactie op Israëlisch geweld.

GroenLinks hecht aan de vrijheid van meningsuiting als een kernwaarde in een gezonde democratie. We verzetten ons tegen het verbieden en strafbaarstellen van standpunten, los van de vraag of we het met die standpunten al of niet eens zijn. De motie die werd aangenomen op het congres past in die benadering. 

De motie is niet bedoeld als steun aan de doelen van BDS. Sterker nog: GroenLinks is niet voor een boycot van Israël. GroenLinks hecht groot belang aan het naleven van het internationaal recht en aan respect voor mensenrechten. In het Israëlisch-Palestijnse conflict verwerpen wij geweld en intimidatie van beide zijden.