Wij willen:

  • Dat de Europese Unie een actieve rol speelt in dit vredesproces;
  • Een rechtvaardige oplossing in lijn met het internationaal recht;
  • Steun verlenen aan de gematigde krachten aan de Israëlische kant en in de Palestijnse gebieden.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de oplopende spanningen in Jeruzalem en de wederzijdse raketaanvallen, waarbij tot nu toe aan Palestijnse zijde honderden doden en aan Israëlische zijde tien doden te betreuren zijn. Wij hechten groot belang aan het naleven van het internationaal recht en aan respect voor mensenrechten.

GroenLinks vindt de illegale Israëlische annexatietactiek, en in het bijzonder de dreigende huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem, onacceptabel. Daarmee is weer een grens van internationaal recht overschreden. Daarom heeft GroenLinks samen met de PvdA Kamervragen ingediend aan de minister van Buitenlandse Zaken. Hierin vragen wij naar de bereidheid van de minister om op de kortst mogelijke termijn het gedrag van Israël hierin te veroordelen.

Daarnaast veroordelen we de gewelddadige raketbeschietingen van beide zijden. De raketaanvallen vanuit Israël die disproportioneel zijn en buiten de grenzen van het internationaal recht vallen, zoals bijvoorbeeld de verwoesting van een gebouw van internationale media in Gaza, moeten onmiddellijk stoppen. Dit geldt ook voor de veelvuldige raketaanvallen vanuit Hamas naar Israëlisch grondgebied. GroenLinks steunt alle bemiddelingspogingen om een spoedig staakt-het-vuren te bereiken.

Krachtiger steun aan Palestijnse staat

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden leidt regelmatig tot geweldsuitbarstingen, die vooral burgers treffen. Door de onevenwichtige verhouding tussen de partijen is de situatie vooral voor Palestijnse burgers onhoudbaar. Nederland moet dan ook krachtiger steun geven aan het streven naar een Palestijnse staat en economisch meer samenwerken met de Palestijnen.

Rechtvaardige oplossing

GroenLinks veroordeelt het gebruik van geweld tegen burgers aan beide kanten. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de gewelddadige situatie voor de Israëliërs en de Palestijnen. Nederland en de EU moeten bijdragen aan een rechtvaardige oplossing.

Dialoog ondersteunen en versterken

Ook is het van belang om steun te verlenen aan de gematigde krachten aan de Israëlische kant en in de Palestijnse gebieden. Op deze manier kan de dialoog tussen beide partijen ondersteund worden en een diplomatieke oplossing worden gevonden.