Oekraïnereferendum

GroenLinks heeft voorafgaand aan het raadgevend referendum over het Oekraïneverdrag op 6 april 2016 campagne gevoerd vóór het verdrag. De uitslag van het raadgevend referendum was een 'nee' tegen dit verdrag.

De GroenLinks-fractie heeft dit ook serieus genomen, maar wel het voorstel van de regering afgewacht voor een definitieve standpuntbepaling. Op 17 december 2016 hebben de leden van GroenLinks tijdens het ledencongres de Kamerfracties opgeroepen om voor het Oekraïneverdrag te stemmen, nu de regering met haar Europese collega's een extra verklaring bij het verdrag heeft afgesloten. We vinden zo'n oproep van onze partij belangrijk, want dit is een belangrijk onderdeel van onze partijdemocratie. Daarom hebben we toch voor het verdrag gestemd.

Nederland heeft er belang bij dat dit land aan onze Europese buitengrenzen welvarender, rechtvaardiger en stabieler wordt. Het Samenwerkingsakkoord is een vreedzame manier om Oekraïne te ondersteunen op het pad van welvaart, mensenrechten en democratie.

  • Het akkoord heeft tot doel mensenrechten beter te beschermen en democratie en rechtsstaat te versterken; het verplicht Oekraïne tot het stellen en handhaven van duidelijke en eerlijke regels.
  • Het zorgt ervoor dat we nauwer gaan samenwerken op allerlei terreinen. Hiermee helpt het akkoord Oekraïne om armoede, corruptie en rechteloosheid te bestrijden.
  • Het wordt ook eenvoudiger en goedkoper voor bedrijven om producten te importeren uit en exporteren naar Oekraïne. Samenwerken is daarmee goed voor hun én voor onze welvaart.