Schone economie

We laten een schone wereld achter voor onze kinderen.

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Behalve Luxemburg en Malta doen alle andere Europese landen het beter op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is beschamend. Wij gaan hier verandering in brengen. Wij gaan het meest ambitieuze klimaatbeleid ooit in Nederland voeren.

Daarom voeren we een Klimaatwet in. Hierin leggen we de doelen voor het klimaatbeleid voor de lange termijn juridisch vast. Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent in 2030 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Door invoering van de klimaatbegroting verzekeren we dat we ieder jaar de maatregelen nemen die nodig zijn om de afgesproken doelen te halen.

Zo geven we zekerheid aan bedrijven om op de lange termijn te investeren in groene innovatie, schone energie en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast verhogen we de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler. We sluiten de kolencentrales.

Leiderschap is niet ‘na ons de zondvloed’ of ‘we zien wel waar het schip strandt’ - leiderschap is de uitdagingen van morgen vandaag aanpakken. Het is tijd om te investeren in een schone en zekere toekomst.

Ik wil meedoen

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.

Doe mee