Sleepwet

De AIVD wil op grote schaal communicatieverkeer tappen. De regering heeft daarvoor in 2016 een wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend, de zogenaamde ‘sleepwet’. GroenLinks is fel tegenstander van deze ‘sleepnetbevoegdheid’.

De privacy van Nederlanders wordt hiermee onevenredig aangetast. Doordat de diensten gegevens mogen delen met buitenlandse veiligheidsdiensten, ontstaat het risico dat privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers in het buitenland terecht komen. 

Referendum

Nadat het referendum over de sleepwet in maart 2018 eindigde in een duidelijk ‘nee’ heeft het kabinet een aantal kleine aanpassingen in de wet gedaan. In juli 2019 heeft het kabinet meer ingrijpende wijzigingsvoorstellen gedaan, onder andere over zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden van veiligheidsdiensten en de samenwerking met buitenlandse diensten. GroenLinks zal deze voorstellen beoordelen aan de hand van de wijzigingen zoals wij die hebben voorgesteld na het referendum.

Beroepsgeheim

Daarnaast moet de bevoegdheid van de AIVD om professionals met een beroepsgeheim af te luisteren worden ingeperkt. Wat GroenLinks betreft mag dat alleen als de rechter daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.