Sport

GroenLinks denkt dat sport bijdraagt aan het geluk en gezondheid. Daarom willen we sporten stimuleren. Vooral kinderen moeten kunnen sporten, ook als hun ouders niet veel geld hebben.

Sportverenigingen

Op sportverenigingen doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Bovendien is sporten gezond en doen mensen er sociale contacten op. Daarom wil GroenLinks dat er niet wordt bezuinigd op sportverenigingen en -faciliteiten. 

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen moet voor alle kinderen beschikbaar blijven. Ook moeten voorscholen de gymlessen in stand houden of weer invoeren.