Tabak

GroenLinks ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ongezonde keuzes te ontmoedigen en gezonde keuzes positief te stimuleren.

Keuzevrijheid

GroenLinks gelooft in keuzevrijheid, maar waar het tabak betreft worden niet de voorwaarden geschapen om in alle vrijheid een keuze te maken. Mensen die verslaafd zijn aan sigaretten zijn in hun keuzevrijheid beperkt door de verslavende stoffen in hun rookwaar. Daarom zijn wij voor maatregelen om roken tegen te gaan. De overheid moet zich met maatschappelijke partijen inzetten voor het laten opgroeien van een rookvrije generatie.

Maatregelen

Jaarlijks sterven er 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Strengere maatregelen zijn dus hard nodig. Groenlinks wil dat de beloofde accijnsverhoging op tabaksmiddelen sneller wordt doorgevoerd. De verslavende stoffen die aan sigaretten worden toegevoegd moeten verboden worden. Terrassen krijgen rookvrije zones.

Transparantieregister tabakslobby

In 2005 ondertekende Nederland daarvoor het antilobby verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) over tabak. Daarin staat dat de overheid alleen contacten met de tabaksindustrie mag hebben over de uitvoering van beleid.

Parlementsleden worden niet expliciet in dat verdrag genoemd. GroenLinks vindt dan ook dat er openheid nodig is over de invloed van de tabaksindustrie op Tweede Kamerleden. Er moet een transparantieregister komen waarin Kamerleden aangeven welke contacten ze met vertegenwoordigers van deze industrie hebben. Aanleiding hiervoor is een tabaksfabrikant die ons Tweede Kamerlid Paul Smeulders benaderde om voor hen als lobbyist te werken en zo het standpunt van zijn partij te helpen veranderen.