Voedselverspilling

GroenLinks pleit voor een verantwoord voedselbeleid om de voedselzekerheid in de wereld veilig te stellen.

Voldoende voedsel is een basisrecht. Toch lijdt een miljard mensen honger. Nog eens een miljard mensen krijgt niet de benodigde dagelijkse hoeveelheid mineralen en vitamines binnen. Onder invloed van een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering komt de voedselzekerheid meer en meer onder druk te staan.

Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen en klimaatverandering te beperken, wil GroenLinks de voedselvoorziening kleinschaliger organiseren en stimuleren dat voedsel regionaal geproduceerd wordt. Daarbij moet Nederland ontwikkelingslanden helpen om landbouw op te zetten voor de eigen voedselvoorziening.