Vrijhandelsverdrag EU - VS (TTIP)

De onderhandelingen over TTIP, het gewraakte concept-handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, liggen momenteel stil. GroenLinks is tegen het TTIP-verdrag zoals het voorlag, omdat het schadelijk is voor mens, dier en milieu en investeringsbescherming organiseert waarmee rijke investeerders staten kunnen aanklagen buiten de nationale rechtsgang om.

GroenLinks is er tegen om op dit moment onderhandelingen over TTIP te hervatten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat met de regering van president Trump een beter akkoord kan worden gesloten dan het akkoord dat voorlag. Bovendien zijn de EU en de VS momenteel verwikkeld in een handelsconflict. Het zou ongepast zijn om als EU nu in te stemmen met een handelsverdrag. De VS wordt dan de facto beloond voor een protectionistisch handelsbeleid.