Weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. De afgelopen jaren zijn de populaties van sommige weidevogels meer dan gehalveerd en het afgelopen seizoen verliep dramatisch. GroenLinks wil deze trend stoppen en investeren in de bescherming van weidevogels, zoals de grutto, de graspieper en de veldleeuwerik.

Daarom presenteerde GroenLinks het afgelopen jaar eenĀ initiatiefnota, die een concreet en ambitieus programma voorstelt voor de bescherming van weidevogels. Ook kreeg GroenLinks in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet dwingt tot het maken van een nationaal plan van aanpak om de weidevogelstand in ons land te herstellen.