Het geld dat voor zorg bestemd is, moet aan zorg besteed worden. Dus geen geld meer naar de bonussen van bestuurders, geen geld meer naar de marketing van verzekeraars en geen woekerwinsten meer voor farmaceuten.

  • Zorg is geen markt. De marktwerking in de zorg is doorgeslagen. En het vertrouwen tussen de verschillende partijen is gezonken tot een dieptepunt.
  • Zorg maakt beter. Farmaceutische bedrijven zijn er niet voor de winst, maar om mensen beter te maken.
  • Zorg voor de verzorgenden. Waardering voor cruciale beroepen, zowel in applaus als in salaris.

WAAROM IS ONZE ZORG OVERGELEVERD AAN MARKTWERKING?

We hebben in Nederland fantastische zorg. Maar een onbegrensd geloof in de vrije markt en het kapitalisme door rechtse partijen heeft onze zorg beschadigd.

Juist op de vitale beroepen in onze samenleving is keihard bezuinigd. Terwijl we allemaal weten hoe waardevol het is om te kunnen rekenen op goede zorg wanneer dat opeens nodig is.

Wat er nu precies mis is in de zorg? Jesse legt het je uit in deze video.

Liever lezen? 👉 Hoe GroenLinks de zorg wil fixen

BELOFTES ZIJN NIET INGELOST

De kabinetten in de afgelopen decennia hebben zorg, onderwijs en volkshuisvesting vooral gezien als een kostenpost. Door bezuinigingen, privatiseringen en marktwerking zouden ze effectiever en goedkoper gaan werken. Het zijn beloftes die nooit zijn ingelost. Wat we zagen was een verslechtering van publieke diensten, stijgende ongelijkheid in de samenleving en een doorgeslagen werkdruk voor professionals. Wereldwijd staat het huidige economische systeem onder druk.

De opstand tegen het marktdenken in de publieke sector was voor corona al volop gaande en de crisis heeft dat alleen nog maar versterkt. GroenLinks staat voor een publieke sector die is gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en solidariteit. We nemen afscheid van de concurrentie, het wantrouwen en de controledrift. Want zeg nou zelf, hoe zou jij behandeld willen worden? We dringen de marktwerking terug en we verlagen de werkdruk. We geven onze professionals de waardering die ze verdienen en maken ze weer baas over hun eigen werk. Zodat zij kunnen bouwen aan een solidaire samenleving, waar iedereen aan mee kan doen.

Zorg moet over vertrouwen, samenwerking en solidariteit gaan

zorg in het ziekenhuis

VAN APPLAUS NAAR ACTIE

Acht uur ’s avonds. Drie minuten applaus. Een eerbetoon aan de zorgprofessionals die zich tijdens de coronacrisis met hart en ziel inzetten voor hun patiënten. Aan al die verpleegkundigen, verzorgenden, schoonmakers en artsen die onder zware druk de zorg overeind houden. Die mensenlevens redden. Heel Nederland ziet met hoeveel betrokkenheid, inzet en professionaliteit zij dagelijks hun werk doen. Maar rechtse politieke partijen willen dat niet uitdrukken in loon naar werken. GroenLinks wel.

De coronacrisis laat zien hoe het anders kan. De concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders maakte plaats voor samenwerking. Ziekenhuizen wisselen materiaal en medewerkers uit en namen patiënten van elkaar over. De overheid durft in te grijpen in het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Alles wordt uit de kast getrokken om zieke patiënten de zorg te geven die ze nodig hebben, in het ziekenhuis en daarbuiten. Het publieke belang van goede zorg staat boven het belang van de markt en de aandeelhouders. Het kan dus wel. Waarom doen we het dan niet?

Meer dan ooit ziet Nederland de zorg als een sector die van levensbelang is voor onze samenleving. Meer dan ooit ziet Nederland: het kan anders. Ook na de coronacrisis. Zorg hoeft niet te gaan over marktwerking, productiecijfers, eindeloze registraties, kiezende consumenten en miljardenwinsten voor farmaceuten. Zorg kan en moet gaan over vertrouwen in professionals, samenwerking tussen organisaties en solidariteit tussen mensen die ziek en gezond zijn. Goede zorg vraagt om een krachtige overheid, die zorg garandeert voor wie dat nodig heeft en die een einde maakt aan de groeiende gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. Dat is de zorg waar GroenLinks voor staat.

Een lachende oudere vrouw zit aan tafel met een jongere vrouw en een man

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie:

Ook interessant

Corinne Ellemeet
Nieuws Abortus

Tweede Kamer stemt in met afschaffen vaste bedenktermijn bij abortus

Na jarenlange politieke strijd van talloze politici en activisten heeft de Tweede Kamer vanmiddag ingestemd met het afschaffen van de vaste verplichte...

10 feb 2022

Lees meer
Jesse Klaver en Lilianne Ploumen
Nieuws Jeugdzorg

Draai bezuiniging op de jeugdzorg terug

GroenLinks en de PvdA willen dat het kabinet nog deze week de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg terugdraait.

17 jan 2022

Lees meer
zorg in het ziekenhuis
Nieuws Zorg

Als de markt niet meer werkt

Corona maakt pijnlijk duidelijk dat jarenlang rechts beleid ons zorgsysteem heeft uitgehold. We moeten nu ingrijpen om de zorg te ondersteunen en te voorkomen...

30 nov 2021

Lees meer
Karen Kamps GroenLinks jeugdzorg
Nieuws Jeugdzorg

GroenLinks kondigt initiatiefwet aan voor verlengde Jeugdzorg tot 21 jaar

Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zorgt nu voor veel jongeren voor stress.

29 nov 2021

Lees meer
oudere vrouw lacht vrolijk tijdens een gesprek met haar mantelzorger
Nieuws Ouderenzorg

Geef mantelzorgers de kans dichtbij te wonen

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de zorg voor ouderen. Daarom moeten regels die hen belemmeren in hun zorgtaken van tafel, vindt GroenLinks.

25 okt 2021

Lees meer
Arts verleent zorg aan patiënt in huis
Zorg

Hoe GroenLinks de zorg wil fixen

Het is hartverwarmend met hoeveel betrokkenheid, inzet en professionaliteit zorgverleners hun werk doen.

Lees meer
Familie in Haarlem in een woning
COVID-19

Onze coronastrategie

Hoe kunnen we duurzaam grip krijgen op het virus en toch onze vrijheden terugkrijgen? Dit zijn de plannen van GroenLinks.

Lees meer
20190827 - Afbeelding bij zorgplan
Nieuws COVID-19

GroenLinks wil speciale vaccinatiecommissaris

Er ligt momenteel te veel op het bordje van Hugo de Jonge. Daarom vindt GroenLinks dat er een speciale regeringscommissaris komen die verantwoordelijk is voor...

04 feb 2021

Lees meer
Iedereen doet mee
Nieuws Zorg

Sociale meerderheid in Tweede Kamer start met herstel verzorgingsstaat

Vandaag is een belangrijke eerste stap gezet in het herstel van de verzorgingsstaat. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben laten zien te willen breken met...

26 jan 2021

Lees meer
Ook mensen met schulden moeten naar de tandarts kunnen gaan
Nieuws Zorg

Ook mensen in de schulden hebben verzekering tandarts nodig

Iedereen moet zich kunnen verzekeren voor mondzorg, ook de groeiende groep mensen in de schuldhulpverlening. GroenLinks en ChristenUnie willen zorgen dat ook...

20 jan 2021

Lees meer
Farmaceutische industrie
Zorg

Wat gaat er mis in de farmaceutische industrie?

Afgelopen week kondigde multinational Pfizer aan dat zij niet wil afzien van haar patent en daarmee het alleenrecht wil behouden om het covid-19 vaccin te...

Lees meer
Een lachende oudere vrouw zit aan tafel met een jongere vrouw en een man
Zorg

Marktwerking in de zorg

Het is tijd om marktwerking in de zorg ter discussie te stellen, en dit keer echt.

Lees meer