schone energie

'Wiebes moet geld terugvorderen van autofabrikanten'

Als autofabrikanten door fraude met uitstootgegevens ten onrechte belastingvoordelen hebben gekregen moet de overheid die bij hen terugvorderen. Dat zegt GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. Hij wil dat het kabinet een groot onderzoek instelt naar het bewust manipuleren van meetgegevens die betrekking hebben op de uitstoot van auto’s.

 

Lees verder

Uitspraak rechter in Klimaatzaak Urgenda 'historische overwinning'

Vandaag oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Staat moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 25% lager is dan in 1990. Met het bestaande kabinetsbeleid zal dat niet lukken. Op initiatief van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal de Tweede Kamer in debat gaan met minister-president Rutte. Van Tongeren: "Extra maatregelen, zoals een groener belastingstelsel, zijn onontkoombaar. Ik wil van het kabinet horen hoe en hoe snel zij zulke maatregelen gaan invoeren."

Lees verder

Alle informatie over aardbevingen moet openbaar

Kaartje aardbevingen

Het KNMI moet alle informatie over aardbevingen en bodemgesteldheid in gaswinningsgebieden volledig openbaar maken. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren stelt dit voor bij het debat over de positie van het KNMI. Van Tongeren: “Het KNMI is van ons allemaal maar de informatie die het heeft blijkbaar niet. Mensen die in het Groningse aardbevingsgebied wonen willen weten hoe het zit. Zij moeten die informatie makkelijk kunnen terugvinden.” Door de informatie openbaar toegankelijk te maken kunnen ook andere wetenschappers de gegevens gebruiken voor onderzoek en kunnen zij de onderzoeken van het KNMI controleren. “De overheid moet het vertrouwen van de mensen terugwinnen. Dat kan alleen door open en transparant te zijn,” aldus Van Tongeren.

Lees verder

Behandel alle mijnbouwschade gelijk

Alle schade die wordt veroorzaakt door mijnbouwwerkzaamheden moet op dezelfde, snelle manier worden vergoed. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vandaag in een debat in de Kamer. “Het moet niet uitmaken of je in Noord-Oost Groningen woont, op Terschelling of in Rossum, schade is schade.”

Lees verder

GroenLinks regelt zeggenschap voor Groningers bij gaswinning

De gaskraan kan verder dicht

De provincie, gemeentes en waterschappen krijgen een zwaarwegend adviesrecht bij gas- en oliewinning. Dankzij een Kamermeerderheid voor een voorstel van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren samen met Jan Vos van de PvdA, krijgen de Groningers nu eindelijk meer zeggenschap over de gaswinning. Bovendien moeten gas- en oliebedrijven rekening gaan houden met veel meer veiligheidsaspecten. Ook voor dit voorstel van Van Tongeren en Vos was een Kamermeerderheid.

 

Lees verder

Van Tongeren blij met voorlopige stop gaswinning in Loppersum

De kraan kan verder dicht.

Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks, is blij met het besluit van de Raad van State om de gaswinning in Loppersum voorlopig stop te zetten. "Dit is een overwinning voor de mensen die samen met GroenLinks pleiten voor het verder dichtdraaien van de gaskraan. Het is eigenlijk wel genant dat de rechter er hier aan te pas moest komen en dat minister Kamp niet zelf dit besluit heeft genomen."

Lees verder

Maak een einde aan fiscale stimulans gasverbruik

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil een einde maken aan het fiscaal stimuleren van gasverbruik. De belasting op gas en elektriciteit moeten stapsgewijs gelijk worden getrokken. Doordat er op gas nu zes keer minder belasting zit dan op stroom, wordt gasgebruik ten onrechte gestimuleerd.

Lees verder

Rijk pakt bevoegdheden af van Groningse gemeentes en provincie

De gaskraan moet dicht.

Het kabinet pakt bevoegdheden van de gemeentes en de provincie in het aardbevingsgebied in Groningen af. Door het invoeren van de crisis- en herstelwet in dit gebied kunnen gemeentes en provincie niet meer in beroep tegen besluiten van het rijk, het rijk kan eenvoudiger onteigenen en hoeft minder rekening te houden met milieu- en natuurbelangen. “Dit is de omgekeerde wereld. Waarom zouden Groningers minder rechten moeten hebben terwijl ze door de gaswinning meer risico lopen  dan alle andere Nederlanders? De Groningse gemeente en provincies moeten juist méér te zeggen krijgen over de gaswinning en de afhandeling van de schade”, aldus GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op RSS - schone energie