De werkloosheid blijft hoog, vooral onder jongeren met een migrantenachtergrond en ouderen. De mensen die wel werken, zijn bang hun baan te verliezen. Het kabinet Rutte II doet veel te weinig. Dit is onacceptabel. Want werk geeft mensen zekerheid, inkomen, zelfvertrouwen.

GroenLinks wil investeren in nieuwe bedrijvigheid en meer banen in plaats van de economie kapot te bezuinigen. Het werk dat er is, moeten we eerlijker gaan delen: vier dagen werken moet de norm worden. Iedereen, ook een flexwerker, krijgt daarbij meer zekerheid en goede sociale bescherming. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer sterk maken.

Kiezen om te Delen: Een Verzorgingsstaat die Werkt Werk eerlijk delen Manifest Sociale Bijstand Sociaal Europa Linda Voortman Meer werk werk en inkomen Ruim baan voor een duurzame en vernieuwende economie. GroenLinks wil investeren in banen, het werk eerlijker delen en meer rechten voor flexwerkers.