schone energie

Eurotop over EnergieUnie: GroenLinks samen met Britse Conservatieven voor wind op de Noordzee

Samenwerken aan wind op de Noordzee

Donderdag komen de Europese regeringsleiders bij elkaar voor een nieuwe eurotop. Daarin staan de plannen van de Europese Commissie voor een energie-unie centraal. Voor GroenLinks is duidelijk wat er moet gebeuren: inzetten op energiebesparing en duurzame energie en meer samenwerken op Europees niveau. De Nederlandse regering lijkt echter dwars te liggen op dit laatste punt. Ondertussen vindt Europarlementariër Bas Eickhout een interessante partner in zijn pleidooi voor samenwerken aan wind op zee: de Britse Conservatieven van David Cameron.

Lees verder

Europarlementariërs laten na Europees emissiehandelssysteem te repareren

De Europese emissiehandel, het systeem om bedrijven rechten te laten kopen voor hun CO2-uitstoot, is op sterven na dood. Bij de invoering van het systeem rekende men op een prijs van dertig euro per uitgestoten ton CO2, maar tien jaar later schommelt de prijs rond de zeven euro. Dinsdag stemde de milieucommissie van het Europarlement over een mechanisme dat de emissiehandel weer aan de praat moet krijgen. Sociaaldemocraten, christendemocraten en liberale Europarlementariërs reageerden alsof ze de wereld redden, maar falen opzichtig.

Lees verder

Europese energie-unie: mooie woorden verbloemen teleurstellende inhoud

Voor welk Europa kies jij?

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar plannen voor een interne Europese energiemarkt. Deze zogeheten energie-unie moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Het klinkt als wereldvrede, daar kan niemand tegen zijn. Maar blijft het bij retoriek, de energie-unie wijkt niets af van het magere beleid dat we nu al hebben."

Lees verder

Europees Parlement steunt aanpak foute biobrandstoffen

De milieucommissie van het Europees parlement kiest voor een stevige aanpak van de schadelijke bijeffecten van biobrandstoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, namens de Europese Groenen woordvoerder op dit dossier, is optimistisch over de uitkomst. “We kunnen nu aan de slag om ervoor te zorgen dat er geen voedsel meer in de brandstoftank verdwijnt. De eerste slag is gewonnen.”

Lees verder

Minister moet behandeling wetswijziging KNMI uitstellen

Thermometer

Het wetsvoorstel taken meteorologie en seismologie dat voor donderdag op de agenda van de Tweede Kamer staat, kan pas behandeld worden als het definitieve rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning in Groningen er is. Dat vinden Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Stientje van Veldhoven (D66). Het wetsvoorstel verandert de positie van het KNMI ten opzichte van de overheid.

Lees verder

Europarlementariërs proberen uit teerzand gewonnen brandstof te weren

Teerzand

Het Europees Parlement stemde woensdag niet in met een bezwaar tegen het uitvoeringsbesluit van de richtlijn brandstofkwaliteit omdat teerzandolie daarmee vrij mag worden ingevoerd in Europa. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout diende samen met Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en sociaaldemocraten vorige maand dit bezwaar in. Als het bezwaar genoeg stemmen had gehaald, dan zou het de ongehinderde invoer van CO2-intensieve brandstoffen, zoals Canadeze teerzandolie, tegenhouden. De milieucommissie van het Europarlement steunde Eickhouts initiatief eerder wel, maar in plenaire stemming was er op 39 stemmen na geen absolute meerderheid. Van de Nederlandse partijen stemden CDA, VVD en PVV tegen het bezwaar.

Lees verder

Eickhout wil Canadese teerzandolie weren uit Europa

Teerzand

Als het aan de Europese Commissie ligt, dan gaat de deur voor het extreem vervuilende teerzandolie uit Canada wagenwijd open. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout probeert daar aanstaande woensdag in de milieucommissie van het Europarlement een stokje voor te steken door bezwaar te maken tegen de richtlijn die gaat over de kwaliteit van transportbrandstof.

Lees verder

GroenLinks wil wet wijzigen om doelen energieakkoord te halen

Liesbeth van Tongeren

GroenLinks wil een wettelijke stok  achter de deur bij de uitvoering van het Energieakkoord. Nederland loopt hopeloos achter bij het terugdringen van CO2-uitstoot, opwekken van schone energie en het tegengaan van energieverspilling. Het Energieakkoord van de SER kampt met tegenslagen en vertragingstactieken. Er moet snel worden ingegrepen om klimaatverandering te beperken, zegt de klimaatcommissie van de Verenigde  Naties. GroenLinks stelt daarom vijf wettelijke maatregelen voor.

Lees verder

Zelf duurzame energie opwekken wordt makkelijker

Het wordt makkelijker voor coöperaties die in de buurt zelf energie opwekken doordat de Tweede Kamer vanavond instemde met amendement van GroenLinks op het belastingplan. Tweede Kamerlid Jesse Klaver spreekt van een belangrijke stap voor zonne-energie. Buurtbewoners die zelf geen geschikt dak hebben kunnen samen met anderen in zonnepanelen investeren, maar de regeling om dit te stimuleren werkte tot op heden niet goed. Ook samenwerken om andere vormen van energie op te wekken wordt door het amendement van Klaver makkelijker.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op RSS - schone energie