Foto van een wereldbol

Vacature: internationaal secretaris

De functie van internationaal secretaris wordt sinds 1 juli ad interim ingevuld. De statuten van GroenLinks schrijven voor dat een interim verkozen bestuurslid op het eerstvolgende congres moet aftreden en (eventueel) opnieuw verkozen dient te worden door het congres. Dit betekent procedureel ook dat de vacature voor deze functie opnieuw open gesteld dient te worden. 

De functie van internationaal secretaris vraag naast de tijdsinvestering voor het partijbestuur regelmatige bezoeken aan Brussel en de halfjaarlijkse councils van de EGP in verschillende Europese steden.

Wat ga je doen?

Naast de reguliere bestuurstaken kent de functie van internationaal secretaris een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • je ben het eerste aanspreekpunt in Nederland voor de Europese Groene Partij (EGP) en onze groene zusterpartijen in Europa en de wereld;
 • je geeft leiding aan de GroenLinks-delegatie naar de EGP;
 • je onderhoudt contact met de werkgroep Europa, de werkgroep Internationale samenwerking en de werkgroep Midden-Oosten;
 • je vertegenwoordigt het partijbestuur in het bestuur van GroenLinks in Europa (GLiEU);
 • je bent de voorzitter van het bestuur van Democracy Development Abroad en aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder van de gelieerde stichting (DDA) die zich bezighoudt met partijopbouw in Oost en Zuidoost Europa en Noord-Afrika;
 • je onderhoudt contact met vele groepen en gremia binnen én buiten GroenLinks die op dit gebied opereren.

Wij vragen een partijbestuurslid dat:

 • kennis en ervaring heeft met de Europese Groene Partij;
 • visie heeft op en ervaring met Europese en/of internationale samenwerking;
 • ervaring heeft met het werken in een internationale context bij voorkeur in een politiek georiënteerde omgeving;
 • over een goede beheersing van het Engels beschikt;
 • beschikt over en investeert in relevante netwerken binnen en buiten de partij;
 • verantwoordelijkheid neemt voor de taken binnen de eigen portefeuille en daarop eigen initiatief neemt;
 • effectief en enthousiasmerend is in de samenwerking met de andere leden van het partijbestuur en de directie van het Landelijk Bureau.

Wij bieden:

 • een sleutelpositie binnen GroenLinks in een periode waarin we snel groeien;
 • de mogelijkheid om bij te dragen aan het verbreden van de partij en bij te dragen aan de ontwikkeling van GroenLinks in een internationaal en Europees perspectief;
 • een uitdagende functie waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd;
 • een resultaatgericht  en professioneel team in en rond het partijbestuur, inclusief de directie van het LB, de EGP-delegatie, GLiEU en DDA;
 • de mogelijkheid om GroenLinks in alle geledingen van dichtbij te leren kennen.

Reageren?

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de partijvoorzitter Katinka Eikelenboom (keikelenboom@groenlinks.nl).