Verkiezing lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen maart 2017

2016 staat voor GroenLinks in het teken van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen; de partij maakt zich op voor een intensieve campagne waarbij wij laten zien hoe wij Nederland willen én kunnen veranderen. De eerste stap is het kiezen van een lijsttrekker, de procedure daarvoor is op 4 februari gestart.

Je kunt je kandidaat stellen tot en met 10 maart (tot 12 uur 's nachts). De kandidatencommissie bestaat uit Eduard van Zuijlen (voorzitter), Harriët Tiemens, Jan van der Meer, Jojanneke Vanderveen, Mariëtte Pennarts, Naïma Azough, Noortje Thijssen, Paulien Goedvolk (partijbestuur), Tineke Strik. Het mailadres van de commissie is kctk@groenlinks.nl

Wat moet je voor de sluitingstijd compleet bij de kandidatencommissie aanleveren?

Brief en CV
In de brief motiveer je waarom jij lijsttrekker wilt worden en waarom je daarvoor een geschikte kandidaat bent. Lees eerst hier het profiel voor de lijsttrekker, zoals vastgesteld door het partijbestuur.

Ondersteuningsverklaringen
Elke kandidaat-lijsttrekker moet 150 ondersteuningsverklaringen overleggen. De kandidatencommissie checkt of de mensen die je noemt lid zijn en controleert steekproefsgewijs of zij jouw kandidatuur daadwerkelijk ondersteunen. Stuur alvast een mail naar kctk@groenlinks.nl, voor je wilt beginnen met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Je ontvangt dan een mail met uitleg.

VOG
Elke kandidaat moet een VOG overleggen. Gebruik daarvoor dit vooringevulde formulier. Hiermee vraag je de VOG aan bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de BRP.

Integriteit
GroenLinks kent een eigen Integriteitsprotocol en -Verklaring. Hierover zal de kandidatencommissie een gesprek met je voeren. Protocol en vragen vind je in dit document.

Bewilligingsformulier
Dit formulier ondertekend opsturen.

NB: voor álle onderdelen geldt: indien te laat aangeleverd of onvolledig ingevuld is de kandidaatstelling niet geldig en doe je niet mee aan de procedure. Houd zeker bij het verzamelen en invoeren van de ondersteuningsverklaringen en het aanvragen van de VOG rekening met een ruime doorlooptijd.

Kijk voor de relevante artikelen in de GroenLinks Statuten (art. 4) en het Huishoudelijk Reglement (art. 10 en 12) op groenlinks.nl/statuten.

Aanleveren documenten kandidaatstelling

Aanleveren bij de kandidatencommissie kan bij voorkeur per e-mail: kctk@groenlinks.nl, of anders per post: Landelijk Bureau GroenLinks, t.a.v. KCTK, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht.
Al je correspondentie met de kandidatencommissie is strikt vertrouwelijk. Alleen de kandidatencommissie zelf en het secretariaat, dat wordt gevoerd door het Landelijk Bureau, kunnen post en e-mail inzien.

Werkwijze nadat je je kandidaat gesteld hebt

  • De commissie voert met alle sollicitanten een gesprek aan de hand van het profiel en de integriteitstoets.
  • Integriteitstoets: bij een negatief oordeel naar aanleiding van de integriteitstoets laat de kandidatencommissie de sollicitant niet toe tot het referendum. De commissie deelt dit in een persoonlijk gesprek mee aan de sollicitant. De kandidaat kan dit oordeel ter toetsing voorleggen aan de commissie voor geschil en beroep. De commissie voor geschil en beroep kan bepalen dat de kandidaat wordt toegelaten.
  • Profiel: als de commissie na toetsing aan het profiel de sollicitant ongeschikt vindt, voert de commissie hierover een gesprek met de kandidaat. Het oordeel is vertrouwelijk en wordt alleen aan de sollicitant meegedeeld. Het staat de kandidaat vrij om zich ondanks een negatief inhoudelijk oordeel van de commissie toch te kandideren via het lijsttrekkersreferendum.
  • Voordat de kandidaten bekend worden gemaakt krijgen zij nog de gelegenheid zich terug te trekken.

Planning

  • tot en met 10 maart (tot 12 uur 's nachts): kandidaatstelling
  • 10 maart tot en met 7 april: gesprekken met de kandidatencommissie
  • 7 april: bekendmaking kandidaten en start interne campagne - bij één kandidaat volgt geen referendum, de kandidaat wordt op het congres benoemd
  • 12 tot en met 21 april: referendum
  • 22 april: uitslag referendum
  • 23 april: speech lijsttrekker tijdens GroenLinks-congres in Amersfoort

Uiterlijk kort na de zomer start GroenLinks de procedure voor de kandidatenlijst.

Downloads
Profiel lijsttrekker GroenLinks TK2017
Deels ingevuld formulier VOG
Integriteitsprotocol en -verklaring
Bewilligingsformulier
Instructie invullen pdf