Wim-Jan Renkema
Wim-Jan Renkema

Wim-Jan Renkema (16)

Advies van de kandidatencommissie: "Wim-Jan Renkema (48) is een ervaren rot in het onderwijs, met liefde voor zijn vak. Hij heeft praktijkervaring opgedaan in zowel het basis-, voortgezet als hoger onderwijs. Hij was rector van een brede scholengemeenschap, onderwijsinspecteur, directeur van een PABO en is nu voorzitter van het College van Bestuur van een grote groep basisscholen in Noord-Nederland. Door eerdere functies op het ministerie van OCW kent hij ook de Haagse werkelijkheid. Meer dan 25 jaar geleden werd Wim-Jan lid van GroenLinks en tegenwoordig is hij actief in Meppel. Deze zelfbenoemde ‘Noorderling’ is bestuurlijk en pragmatisch ingesteld met een rustige en gezaghebbende uitstraling."

"Een wijde blik verruimt het denken. Bevlogen, optimistisch, vrijzinnig. Deze drie woorden typeren mij. Ik geloof dat de wereld anders kan en dat mensen verandering kunnen bewerkstelligen."

Van Friesland naar het Binnenhof

Wim-Jan Renkema (1968) groeide op in het Friese Opsterland, als zoon van een 'hoofdmeester'. Hij studeerde Onderwijskunde in Groningen, liep stage in Mozambique en werkte bij UNESCO in Parijs. Ook ondersteunde hij de universitaire samenwerking met ontwikkelingslanden. Sinds 2001 is hij in verschillende rollen betrokken bij het Nederlandse onderwijs. Op dit moment is hij bestuurder van openbare basisscholen in Friesland. In 1990 werd hij lid van GroenLinks en binnen de partij was hij lokaal, regionaal en landelijk actief. Hij noemt GroenLinks ‘de creatieve kracht’ in de Nederlandse politiek.

Hier staat Wim-Jan voor

Iedereen moet kansen krijgen op een goede toekomst. Het onderwijs is de afgelopen decennia echter steeds meer een ‘ratrace’ geworden. Prestaties en economische belangen staan centraal. Wim-Jan wil graag dat ook andere waarden een plek krijgen. Het draait niet alleen om het veiligstellen van de individuele toekomst, maar ook om een gezamenlijk ideaal. Onderwijs kan leerlingen perspectief bieden op een zinvol leven. De overheid moet scholen en leraren de ruimte bieden hier vorm aan te geven. De stem van leerlingen en studenten moet beter worden gehoord.

Wetenswaardigheden

Wim-Jan: ‘Zo ik iets ben, ben ik een Noorderling.’ De mensen en landschappen van Noord-Nederland zijn hem dierbaar. Wim-Jan woont in Drenthe, is getrouwd en heeft drie kinderen (19, 17, 14). Zijn vrije tijd: filosofie, theater, wadlopen, twitter.