Adviseur/expert documentbeheer en archiveren (op vrijwillige basis)

Het Landelijk Bureau is op zoek naar een expert op het gebied van documentbeheer om ons te adviseren over de borging en overdracht van kennis.

De functie
Om ons (digitaal) documentbeheer en daarmee de borging en overdracht van kennis in onze organisatie beter te structureren zijn we onlangs een project gestart. We zoeken hierbij iemand die professionele expertise heeft op het gebied van documentbeheer en archiveren om ons te adviseren op dit gebied. Je overlegt daartoe enkele keren met de projectleider en eventueel met de klankbordgroep die uit de medewerkers wordt gevormd. Samen komen we tot de meest geschikte oplossing(en) voor het Landelijk Bureau van GroenLinks. De projectleider zorgt voor verdere uitvoering en implementatie.

Wij vragen:

  • Ervaring en expertise op het gebied van documentbeheer en het opzetten van (digitale) archieven
  • De bereidheid om die expertise vrijwillig in te zetten voor GroenLinks
  • Beschikbaarheid voor enkele overleggen in de periode maart – juni 2017

Wij bieden:

  • Een ontvankelijk oor voor je goede adviezen
  • Een dankbare projectleider en organisatie
  • Een kijkje in de keuken van het Landelijk Bureau GroenLinks
  • Een reis- en onkostenvergoeding

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze rol of heb je andere vragen? Neem contact op met Mariëlle Stegeman: mstegeman@groenlinks.nl, of door te bellen naar
06 17 36 57 69.

Landelijk Bureau GroenLinks
Het Landelijk Bureau GroenLinks, gevestigd aan de Oudegracht in Utrecht, ondersteunt het partijbestuur en de besturen en politici van GroenLinks in gemeenten, provincies, Den Haag en Brussel. Het bureau verzorgt verder de administratie en de ondersteuning van de Vereniging GroenLinks en heeft zo'n 30 (parttime) medewerkers, 15 oproepkrachten en 25 vrijwilligers in dienst. We delen ons pand met wetenschappelijk bureau De Helling en de jongerenorganisatie DWARS.