Voorjaarscongres 2016

Op het congres beslissen leden over tal van verenigingszaken, kunnen ze elkaar (weer) ontmoeten, tal van andere onderdelen van de partij leren kennen en sessies bijwonen. 

Congres 23 april 2016 in de Rijtuigenloods in Amersfoort

Op zaterdag 23 april was in de Rijtuigenloods in Amersfoort het 35e congres van GroenLinks. Het was een prachtig en zeer drukbezocht congres. 

In de rechterkolom vind je een sfeerimpressie van het congres of klik hier voor de speech van Jesse

 

Op de congresagenda stonden

  • Verkiezingen voor het Partijbestuur: we hebben 5 (van de 7) leden van het Partijbestuur gekozen, waaronder de voorzitter. Het Partijbestuur bestaat nu uit Marjolein Meijer (voorzitter), Paulien Goedvolk (portefeuille interne Partijontwikkeling), Marieke Wagter (penningmeester), Jeroen Postma (portefeuille Personeel en Organisatie), Sebastian Dinjens (portefeuille Externe Partijontwikkeling), Mieke van der Vegt (Internationaal Secretaris) en Rogier Elshout (portefeuille Publiciteit en Campagnes)
  • Verkiezingen voor de EGP-delegatie naar het Congress en de Council. 
  • Benoemingen voor de interne kandidatencommissie en de referendumcommissie. Meer informatie vind je in de congreskrant. 
  • Bespreking van en stemming over moties. Je vindt alle moties in de dagkrant. 
  • Bespreking van en stemming over voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Lees meer over de voorgestelde wijzigingen; deze zijn allemaal aangenomen en worden z.s.m. verwerkt in de officiele Statuten en HR. 

De behandelde stukken vind je in de dagkrant en de uitgebreidere congreskrant.

Het Partijcongres

  • beslist over de hoofdlijnen van GroenLinkse politiek;
  • kiest de leden van het landelijk partijbestuur;
  • stelt de kandidatenlijsten vast voor de landelijke en Europese verkiezingen;
  • beoordeelt het beleid van het partijbestuur en de landelijke fracties.

Het volgende congres vindt plaats in het tweede of derde weekend van december en zal in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.

Een sfeerimpressie van het congres!