Congres 23 april

Op zaterdag 23 april opent de Rijtuigenloods in Amersfoort de deuren voor het congres van GroenLinks. Op deze dag beslissen de leden over tal van verenigingszaken, kunnen ze elkaar (weer) ontmoeten, tal van andere onderdelen van de partij leren kennen en sessies bijwonen. 

Stemmen
Stemmen: hier met de hand, en met stemkastjes als het écht spannend wordt

Aanmelding

De aanmelding is vanaf nu geopend. Om in aanmerking te komen voor stemrecht moet je je op uiterlijk 26 maart (voor 23.59 uur) bij ons hebben aangemeld. Aanmelden zonder stemrecht kan, zolang er voldoende plek is, tot 7 april. 

 

Congresagenda

Het congres is een goedgevulde dag met een aantal belangrijke formele beslissingen op de agenda. Daaronder vallen: 

  • Verkiezingen voor het Partijbestuur: we stemmen voor maar liefst 5 (van de 7) leden van het nieuwe Partijbestuur, waaronder de voorzitter. Hier lees je daarover meer.
  • Verkiezingen voor de EGP-delegatie naar het Congress en de Council. Lees meer
  • Benoemingen voor de interne kandidatencommissie en de referendumcommissie. Meer informatie vind je tzt in de congreskrant. 
  • Bespreking van en stemming over moties. Moties kunnen worden ingediend door tenminste 15 leden gezamenlijk; hier lees je hoe.
  • Bespreking van en stemming over voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Lees meer.

Daarnaast kunnen we rekenen op een inspirerende speech van onze lijsttrekker!

Uiterlijk twee weken voor het congres wordt de congreskrant online gepubliceerd. Wil je de congreskrant ook op papier thuis ontvangen dan kun je dat aangeven in je aanmeldformulier. De congreskrant bevat alle informatie over de orde van het congres, de voorstellen die ter stemming zijn en achtergrondinformatie bij bijvoorbeeld de kandidaten waarop gestemd kan worden. 

Meer te beleven

Naast de formele delen bieden we ook veel mogelijkheden om deel te nemen aan andere sessies en activiteiten in ons zijprogramma.

Voor aanvang van het congres al kun je deelnemen aan de introductie voor nieuwe congresbezoekers (in het aanmeldformulier kun je je daarvoor opgeven) en kunnen buddy's elkaar ontmoeten.

We bieden de gelegenheid om informeel kennis te maken met de kandidaten voor het Partijbestuur en voor de EGPdelegatie.  

In de lunchpauze kun je vragen stellen aan het Partijbestuur, de Toezichtraad en de fracties van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement over hun activiteiten van het afgelopen jaar in de sessies over de verantwoordingen. Meer details over het volledige zijprogramma vind je te zijner tijd in de congreskrant. 

Voor het congres, tijdens de lunch en natuurlijk bij de afsluitende borrel is er volop ruimte voor het ontmoeten van en bijpraten met andere leden. Op diverse plaatsen in de foyer vind je informatie over andere onderdelen van onze partij, zoals de academie, scouting, vrijwilligerswerk en de werkgroepen.

Eerdere congressen

Op 7 februari 2015 hield GroenLinks haar 34e partijcongres. De belangrijke inhoudelijke punten van het congres waren de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer en de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van GroenLinks. Meer informatie over het 34e partijcongres.

Het Partijcongres

  • beslist over de hoofdlijnen van GroenLinkse politiek;
  • kiest de leden van het landelijk partijbestuur;
  • stelt de kandidatenlijsten vast voor de landelijke en Europese verkiezingen;
  • beoordeelt het beleid van het partijbestuur en de landelijke fracties.