GroenLinks organiseert minimaal jaarlijks een congres. De laatste jaren zijn de congressen steeds drukker bezocht, wat een fantastisch signaal is dat onze partij leeft en dat er volop debat plaatsvindt.

De drukker wordende congressen hebben een financiële consequentie: de kosten lopen sterk op. Konden we een aantal jaren geleden nog toe met een zaal geschikt voor 750 personen, de laatste jaren ontvangen we soms wel 2000 bezoekers. Dat vraagt om een grotere zaal, meer stemkastjes, meer techniek en meer stoelen, tafels, lunch voor vrijwilligers, en ga zo maar door.

Daarom vragen we al onze congresgangers om een vrijwillige bijdrage. Vrijwillig, omdat iedereen dan naar eigen inzicht en draagkracht kan beslissen en er geen financiële drempels worden opgeworpen voor deelname.

Je eigen bijdrage komt direct ten goede aan de organisatie van het congres. In het aanmeldingsformulier dat online staat kun je aangeven of je een vrijwillige bijdrage wilt doen en zo ja, hoeveel.

Omgerekend per bezoeker kost een congres ongeveer € 80, exclusief lunch. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
 

Locatie

€ 20

Technische faciliteiten

€ 30

Sprekersprogramma

€ 3

Stemkastjes en stemtechniek

€ 6

Koffie/thee

€ 2

Congreskrant/dagkrant

€ 5

Overige kosten

€ 14

Totaal per persoon

€ 80

 

Terug naar het aanmeldformulier