Op 15 maart 2023 (tegelijk met de Provinciale Staten verkiezing in Nederland) vindt de stemming plaats voor het nieuwe kiescollege niet-ingezetenen. Dit kiescollege zorgt ervoor dat Nederlanders in het buitenland ook invloed kunnen hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. De verkozen leden van het kiescollege zullen op 30 mei 2023 in Den Haag hun stem uitbrengen op de kandidaat-Eerste Kamerleden.

GroenLinks doet ook mee aan het kiescollege niet-ingezetenen. Ben jij Nederlander in het buitenland? Registreer je dan vóór 1 februari 2023 om te kunnen stemmen op een GroenLinks-kandidaat voor het kiescollege niet-ingezetenen.

Ben je al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan voeg je deze verkiezing toe via het wijzigingsformulier. Ga naar ’Aan welke verkiezing ik wil deelnemen’ en kies voor het kiescollege niet-ingezetenen. Ben je nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Vul dan eerst het registratieformulier voor kiezers buiten Nederland in.

De kandidaten

1. Iris Bos (België)

Als medeoprichter van 'Stem op een Vrouw' span ik me al jaren in voor meer diverse representatie en specifiek meer vrouwen in de politiek. Vier jaar geleden verruilde ik de culturele sector in Friesland voor de Europese politiek in Brussel, waar ik als politiek adviseur werk aan het verbinden en versterken van groene partijen in heel Europa. 

Nederlandse uitdagingen zijn globale uitdagingen. De klimaatcrisis en oorlog in Oekraïne laten zien waarom meedoen in een democratie zo belangrijk is. Ze laten ook zien waarom we een grotere groene en sociale beweging nodig hebben. Nederlanders in het buitenland hebben nu voor het eerst een stem voor de Eerste Kamer via het kiescollege. Let’s make it a success! 

Kandidaat Iris Bos

2. Daan Welling (Verenigd Koninkrijk)

Ik werk bij IDEA, waar we jongeren in Centraal en Oost-Europa via debat trainen in democratische vaardigheden. Daardoor zie ik hoe belangrijk het is dat in Nederland een politieke cultuur van samenwerking en vertrouwen bestaat. Een cultuur die het waard is om te beschermen. En waar Nederlanders waar ook ter wereld aan bijdragen door te stemmen. In Nederland heb ik mij ingezet voor controle op het klimaatbeleid met de Jonge Klimaatbeweging door een Klimaatautoriteit. Zo’n controleorgaan is nodig, maar controle moet juist vanuit de politiek stevig zijn. GroenLinks-senatoren zorgen voor een progressieve toets voor onze toekomst. Via het kiescollege wil ik dat mogelijk maken. 

Kandidaat Daan Welling

3. Toon Holman (België)

Rechtvaardigheid, dát is waarom ik een GroenLinkser ben. Op het gebied van klimaat en milieu, omdat we allemaal een leefbare aarde verdienen. Daarnaast ook op het gebied van sociale ongelijkheid, want als we de rekening voor klimaatverandering niet eerlijk verdelen, komen we er niet. Én gelijkwaardigheid: om er voor te knokken dat in ons systeem afkomst, gender, seksualiteit, beperking, of klasse niemand meer tegenhoudt. Om daar meer over te leren ben ik in België sociologie gaan studeren, en daarom vind ik het zo leuk om nu via het KCNI mijn steentje bij te kunnen dragen. Salukes! 

Kandidaat Toon Holman

4. Jana Elbrecht (Canada)

Sinds drieënhalf jaar woon ik buiten Nederland, eerst in Berlijn en sinds deze zomer in Canada. Ik denk ook niet dat ik in de nabije toekomst weer in Nederland zal wonen. Toch voel ik de verantwoordelijkheid om mijn stemrecht te gebruiken voor het bevorderen van duurzaam, eerlijk en inclusief Nederlands beleid.  

Het belangrijkst is daarbij voor mij ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. De klimaatcrisis kent immers geen grenzen. Met een zo progressief en groen mogelijke Eerste Kamer kunnen we het klimaatdebat in de juiste richting duwen en onze verantwoordelijkheid nemen ten overstaan van de rest van de wereld. 

Kandidaat Jana Elbrecht

5. Tiem van der Deure (Denemarken)

De politiek moet rekening houden met een wereld waarin meerdere met elkaar verbonden dreigingen zijn. Ongelijkheid, intolerantie en gebrek aan solidariteit vergroten niet alleen onzekerheid in de samenleving, maar verergeren ook de klimaat- en natuurcrisis. Als klimaatactivist en -wetenschapper weet ik dat we genoeg oplossingen voor deze problemen hebben. We moeten meer ruimte geven aan natuur en durven investeren in de infrastructuur van de toekomst, ook als dit tegen kortetermijnbelangen van grote bedrijven ingaat. De oplossingen zijn er, maar de politieke wil ontbreekt. Daarom zet ik mij in voor een partij die wel durft. 

Kandidaat Tiem van der Deure

6. Linda Banis (Aruba)

Ik woon met mijn gezin inmiddels zes jaar op Aruba, maar de band met Nederland blijft sterk. Echter wordt mijn zin om ooit terug naar Nederland te gaan steeds kleiner. Dat heeft niet alleen te maken met het fijne leven onder de palmbomen, maar vooral met de in mijn ogen toenemende verharding in de Nederlandse maatschappij. En ook de ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en milieubeleid baart ons zorgen. Mijn motivatie voor het kiescollege komt dan ook voort uit de wens om de Nederlandse politiek iets dichterbij te brengen, en hopelijk een steentje aan bij te kunnen dragen. 

Kandidaat Linda Banis

7. Paul Hindriks (Mexico)

Door politiek en overheid in Mexico gedurende acht jaar van heel dichtbij mee te maken, is de waarde die ik hecht aan de goed-functionerende, Nederlandse democratie alleen maar gegroeid. En nu wij, de één miljoen Nederlanders in het buitenland, eindelijk kunnen stemmen voor de Eerste Kamer, kan ik die kans niet laten schieten. Hier in Mexico kan ik niet politiek actief zijn; maar nu kan ik eindelijk mijn steentje bijdragen. We staan voor enorme uitdagingen, die we het beste het hoofd kunnen bieden met zo groen en sociaal mogelijke parlementen. 

Kandidaat Paul Hindriks

8. Jacqueline Cremers (Frankrijk)

Ik ben boerin in Frankrijk, een directe confrontatie met immense ongelijkheid als het gaat om toegang tot voedsel, water en een schoon milieu. De hyperindustrialisatie van de agrarische sector zorgt voor steeds verder gaande ontering van mens, dier en onze leefomgeving. GroenLinks komt op voor mens, dier en onze natuur die zo kwetsbaar is. Als je in het buitenland woont zijn je democratische rechten beperkt, ik ben blij dat ik op deze manier kan bijdragen om het GroenLinkse geluid stem en vooral gewicht te geven in de Eerste Kamer!   

Kandidaat Jacqueline Cremers

9. Rolf Dekker (Verenigd Koninkrijk)

Een grote en sterke groene partij is in ieder land onmisbaar. Na mijn verhuizing naar Londen heb ik des te meer kunnen inzien hoe goed we het in Nederland hebben met GroenLinks. In het Verenigd Koninkrijk leven we immers praktisch in een blauw-rode twee-partijenstaat. Als GroenLinkser ben ik in Londen actief lid geworden van de Green Party, om ook hier te kunnen blijven strijden voor een leefbare wereld voor de komende generaties. Het kiescollege niet-ingezetenen is de ideale manier om me ook te kunnen inzetten voor het 'thuisfront' GroenLinks. 

Kandidaat Rolf Dekker

10. Arnold Rots (Verenigde Staten)

Nederlanders die in het buitenland wonen zijn echte, volwaardige Nederlanders. Dat is een sterke drijfveer, waarvoor ik me heb ingezet als regionaal vertegenwoordiger in Massachusetts (VS) van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Dus nu wij ook mee mogen stemmen voor de Eerste Kamer, wil ik alles doen om dat te bevorderen en waar te maken – vandaar mijn kandidaatstelling. Waarom GroenLinks? Toen mijn vrouw en ik stemgerechtigd werden in de 1960er jaren, kozen we de Partij Politieke Radicalen (PPR). Dus toen we, vrij lang na ons vertrek naar de VS, weer mee mochten stemmen, lag de overstap naar GroenLinks voor de hand. 

Kandidaat Arnold Rots

11. Simon Lobach (Zwitserland)

Ik ben sinds 2010 lid van GroenLinks, en woon al even lang in Zwitserland, waar ik onder meer voor het VN-Milieuprogramma heb gewerkt en nu in de academische wereld werk. Ik stel mij verkiesbaar omdat ik bij wil dragen aan de zichtbaarheid van onze partij onder Nederlanders in het buitenland. Ik ben tevens bestuurslid van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, en ben daardoor goed op de hoogte van de verschillende problemen en uitdagingen waar Nederlanders buiten Nederland mee geconfronteerd worden. Ik zal mij blijven inzetten om deze problemen binnen de partij aan te kaarten. 

Kandidaat Simon Lobach

12. Justin-Paul Sammons (Australië)

Vooral de afgelopen jaren is het belang van de internationale samenwerking voor iedereen heel duidelijk geworden. Het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van de biodiversiteit van de aarde zijn twee van een aantal thema's waarbij elk land een steentje moet gaan bijdragen. Ik werd lid van GroenLinks onder andere omdat de partij op de lange termijn denkt: verder dan de volgende verkiezingen, maar dan ook verder dan de eigen grens. Hoe meer leden van parlementen ter wereld tot groene partijen zoals GroenLinks behoren, hoe meer druk er komt om nu echt door te pakken wat betreft de oplossingen voor deze grote thema's. Daarom voel ik mij vereerd dat ik de Eerste Kamer fractie van GroenLinks vanaf zo een grote afstand kan steunen met mijn plek op deze lijst.

Kandidaat Justin-Paul Sammons

13. Maurits Pino (België)

Ik wil een zo sterk mogelijke Eerste Kamer-fractie van GroenLinks: voor een beter milieu en voor het bestrijden van klimaatsverandering, voor een eerlijker Nederland met meer gelijkheid, voor een beter functionerende overheid en voor minder markt in gezondheidszorg en wonen. We kunnen en moeten meer doen om iedereen in Nederland een waardig, gezond en gelukkig leven te bieden ongeacht afkomst, levensovertuiging, kleur of seksuele geaardheid.

Kandidaat Maurits Pino

14. Willem Mevius (Frankrijk)

Als Nederlander in het buitenland was het frustrerend dat je bijdrage aan de Nederlandse politiek vaak beperkt was tot het stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben daarom heel blij dat er nu met het kiescollege niet-ingezetenen een orgaan speciaal voor Nederlanders in het buitenland is. Het brengt de Nederlandse politiek een beetje dichterbij. Ik hoop met mijn kandidatuur voor GroenLinks te kunnen helpen om een zo groot mogelijk links blok in de Eerste Kamer te krijgen, zodat belangrijke zaken zoals het klimaat en de sociale samenleving daar de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Kandidaat Willem Mevius

15. Joost van den Ende (Zwitserland)

Levend in een land met een diep verankerde directe democratie ben ik zeer verheugd dat wij, Nederlandse burgers die in het buitenland wonen, een stem kunnen uitbrengen in deze nieuwe verkiezing voor het KCNI. Ik hoop dat de Eerste Kamer-fractie van GroenLinks en de PvdA zo sterk als mogelijk wordt. Dan kan er vooruitgang worden geboekt op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid. 

Kandidaat Joost van den Ende

Je kunt stemmen als je: 

  • buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente 

  • de Nederlandse nationaliteit hebt 

  • 18 jaar of ouder bent