Gezocht: Bestuursleden

Het partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Politici en vrijwilligers in onze partij werken keihard aan het realiseren van politieke verandering op basis van onze idealen. Het partijbestuur ontwikkelt beleid om GroenLinks op de kaart te zetten samen met onze landelijke en lokale politici en is verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid. Het bestuur wordt ondersteund door het Landelijk Bureau.

Profiel van de functies

Het profiel voor het bestuurslid Partijontwikkeling vind je hier. Ben je benieuwd naar het profiel dat we zoeken voor het bestuurslid Financieel Beleid? Bekijk 'm hier.

De verkiezing in het bestuur is voor een periode van drie jaar. Het bestuur vergadert in principe eens in de drie weken. Voor de bestuursfuncties – met uitzondering van de voorzitter – geldt een gemiddelde tijdsbesteding van ca. drie à vier dagdelen per week waarvan één overdag. De functies in het partijbestuur zijn vrijwillig (op de voorzitter na). Je krijgt een vergoeding in lijn met onze vacatieregeling. Bestuursleden worden gekozen door het congres van GroenLinks.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Om je kandidaat te stellen moet je een brief, je CV en een aantal bijlagen inzenden. De uiterste inzenddatum is dinsdag 31 oktober 2017. Je stuurt je kandidaatstelling per e-mail (bijlagen met handtekening gescand) naar nblokhuis@groenlinks.nl. Bij voorkeur brief en bijlagen in één zending.

Een complete kandidaatstelling bestaat uit:

  • Een brief aan de kandidatencommissie, je sollicitatiebrief. Hierin motiveer je waarom jij graag in het partijbestuur zitting zou willen nemen, waarom je daarvoor een geschikte kandidaat bent voor specifiek deze functie en voldoet aan het profiel.
  • Je CV, inclusief je contactgegevens.
  • Een ingevulde integriteitsverklaring. Download hier de in te vullen verklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol van GroenLinks.

Toelichting: Indien er vragen zijn over de integriteit van een kandidaat, kan een aanvullend integriteitsonderzoek onderdeel zijn van de procedure. Als dit aan de orde is word je t.z.t. geïnformeerd over het hoe en waarom van dit onderzoek. Kandidaten die onvoldoende integer worden bevonden, zijn kandidaat af: ze worden niet voorgedragen en kunnen zich zelf niet presenteren als kandidaat aan het congres.

Toelichting: De 15 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres. Kandidaten met 15 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Deze zullen plaatsvinden op vrijdag 17 november (17.30-22.00 uur) of zaterdag 18 november (10.00-15.00 uur). Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt. Deze vinden dan plaats op vrijdag 8 december 17.30-22.00 uur.

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via nblokhuis@groenlinks.nl.