Op de incasso's die GroenLinks uitvoert is het volgende van toepassing:

  • De incasso geschiedt altijd op of omstreeks de datum die wordt vermeld bij het afgeven van de incasso. 

  • Indien een incasso niet slaagt door een storno (bijvoorbeeld omdat het saldo te laag is) heeft GroenLinks de mogelijkheid deze nogmaals uit te voeren, in het algemeen op of omstreeks de woensdag, tenzij dit een feestdag betreft. In dat geval geschiedt de incasso op of omstreeks de laatste werkdag voorafgaand aan deze feestdag.

  • Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving, dan kun je die binnen acht weken laten terugstorten. Neem daarvoor contact op met je bank.

  • Deze richtlijnen gelden voor 2014 en de volgende jaren, tot we je daar anders over informeren.

  • Het IncassantID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000

  • Ons rekeningnummer is NL05TRIO0777927144 tnv GroenLinks inzake Contributies  

  • Jouw MandaatID, het unieke nummer dat hoort bij jouw eenmalige incasso-opdracht, is op te vragen bij onze ledenadministratie