voordracht commissie

Milka is directrice van Stichting Lemat en adviseur op het gebied van inclusie, integratie en internationale samenwerking. De commissie ziet in haar een gepassioneerde kandidaat met een mooie uitstraling en duidelijke idealen. Milka is een aanstormend talent dat volgens de commissie een plek op de kandidatenlijst verdient.

Biografie

Milka Yemane is geboren in 1985 en is opgegroeid in het oh zo mooie Assen. Na haar master Politicologie in New York, met een specialisatie in Internationale betrekkingen kwam zij in Nederland terug en hield zich vooral bezig met vraagstukken gericht op migratie en ontwikkelingssamenwerking. Milka heeft o.a verschillende missies uitgevoerd voor de European Asylum Support Office in Italië  en werkt sinds 2015 als directrice bij Stichting Lemat. Milka wordt landelijk ingezet als adviseur op verschillende thema’s binnen het sociale domein en is sinds 2019 actief voor de GroenLinks werkgroep Internationale Betrekkingen.

Milka Yemane voor een paarse achtergrond

Hier sta ik voor

Als geboren Eritrese, maar getogen Nederlandse ziet Milka altijd het beste van diverse culturen en lagen in de samenleving en heeft een natuurlijke drive om een verbinding te leggen tussen mensen. Integratiebeleid kan alleen maar succesvol worden uitgevoerd als er ook mensen kunnen meedenken over beleid, die zich herkennen in de behoeften van vluchtelingen om zo tot maatwerk te komen, wat deze groep een eerlijke kans geeft om te excelleren binnen de Nederlandse samenleving. Milka staat voor gelijkheid onder het nom van “equity rather than equality”, wat heb jij als burger nodig om te kunnen meedoen in de samenleving? Ook pleit Milka voor meer diaspora inclusie op de thema’s OS en handel. Het wordt tijd dat zij een prominente rol krijgen op nationaal niveau en daardoor kunnen meedenken over de toekomst van hun eigen herkomstlanden.