Naam: Jeroen Postma
Leeftijd: 33
Woonplaats: Rotterdam
Portefeuille: Personeel & Organisatie

Advies kandidatencommissie 

Jeroen werkt als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg  (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam). Jeroen is gepromoveerd op het gebied van schaalgrootte in de zorg, waaronder zorgfusies, kleinschalige zorg  in de wijk en spoedzorg in kleinschalige ziekenhuizen. Hij heeft zijn master behaald op het gebied van Human Resource Management.  Hij is twee jaar werkzaam geweest als personeels- en organisatieadviseur bij een zorginstelling en vijf jaar als extern adviseur voor zorginstellingen en overheden.
Binnen GroenLinks was Jeroen vanaf 2011 bestuurslid communicatie en vice-voorzitter van de afdeling Rotterdam. Sinds 2013 is hij afdelingsvoorzitter. Daar heeft hij de talenten van de leden zichtbaar gemaakt. Hij heeft de leergang ‘Zin in GroenLinks’ gevolgd en is lid (geweest) van lokale en provinciale programma-, campagne- en functioneringscommissies.
 
Jeroen wil de vijver waaruit geput wordt voor alle functies binnen GroenLinks vergroten en binnen en buiten de partij zoeken naar mensen en hun talenten ontwikkelen. Hij ziet het vinden, binden en boeien van mensen als een doorlopend proces. Hij vindt de GroenLinks academie hierbij een belangrijke taak hebben, die doorontwikkeld moet worden en ziet grote kansen om het scoutingbeleid met de afdelingen in het land te versterken. Jeroen vindt het in dat kader van belang om toe te werken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Als bestuurder is hij in staat om lange termijnplannen te ontwikkelen die ‘bottom-up’ tot stand komen. Hij heeft oog voor talenten van mensen, ziet wat er al ontwikkeld is door de partij en heeft als bestuurder ideeën hoe het personeels- en organisatiebeleid van GroenLinks verder geprofessionaliseerd kan worden. Als bestuurder zorgt hij voor samenhang, zowel inhoudelijk als als lid van het team. Hij stelt daarbij op het juiste moment kritische vragen.

Jeroen is een strategische bestuurder met een scherp gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Motivatie Jeroen Postma

GroenLinks kan en gaat Nederland veranderen. Daar wil ik als bestuurslid Personeel en Organisatie graag een bijdrage aan leveren. Om te beginnen door er alles aan te doen om met een diverse kandidatenlijst vol deskundige mensen de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in te gaan. Mensen die er klaar voor zijn om onze groene, sociale en vrijzinnige idealen te verwezenlijken.

En natuurlijk zijn we een partij van de toekomst. Na 2017 volgt 2018, met gemeenteraadsverkiezingen, en 2019, met verkiezingen voor de provinciale staten. Ik wil me daarom als bestuurslid vanaf de eerste dag richten op het verder bouwen aan de partij, te beginnen bij de basis in lokale en provinciale afdelingen.

Dat wil ik doen samen met GroenLinksers in de afdelingen en de netwerken van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven waar we in zitten. Mijn prioriteit is het stimuleren van persoonlijke en professionele groei, bijvoorbeeld door het vernieuwen en open stellen van de GroenLinks Academie voor leden én sympathisanten, het aanbieden van betere ICT, het verder ontwikkelen van P&O-instrumenten en het delen van goede voorbeelden.

Met mijn professionele achtergrond in het ontwikkelen van mensen en organisaties, mijn bevlogenheid en mijn bestuurservaring in een grote afdeling zie ik mezelf als de juiste kandidaat. Ik heb er zin in om al die gedreven GroenLinksers in de politieke arena en op straat te ondersteunen, te inspireren en samen met hen Nederland te veranderen.

Links

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jeroenpostma1
Twitter: https://twitter.com/postma_jeroen , @Postma_Jeroen

 

Terug naar de verkiezingspagina