Marjolein Meijer
Marjolein Meijer

Kandidatuur Marjolein Meijer

Naam: Marjolein Meijer
Leeftijd: 38
Woonplaats: Hilversum
Portefeuille: Voorzitter

Advies kandidatencommissie 

Marjolein Meijer is sinds mei 2015 interim-voorzitter van het partijbestuur, nadat ze sinds 2013 lid van het partijbestuur was als Internationaal Secretaris. Daarvoor werkte ze als raadsadviseur/strategisch onderzoeker bij de griffie van de gemeente Almere en was ze projectleider externe samenwerking en beleidsonderzoek bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ze is in de politieke wetenschappen gepromoveerd op Europese samenwerking. Ze was vicevoorzitter van de afdeling Hilversum.

Marjolein is een doelgerichte voorzitter met een heldere visie op de toekomst van de partij. Scouten, activeren en motiveren van leden en sympathisanten binnen en buiten de partij heeft voor Marjolein prioriteit. Daarnaast moeten er partij brede discussies gevoerd worden over relevante thema’s, op de manier zoals bijvoorbeeld rond “Werken in de 21e eeuw”.
Onder haar verantwoordelijkheid als interimvoorzitter heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor een periode van 1 jaar.  De kern daarvan vormt de inzet op het realiseren van zetelwinst; eerst bij de Tweede Kamerverkiezingen en daarna bij de gemeenteraadsverkiezingen. Door zetelwinst te realiseren, wordt de positie van GroenLinks versterkt en ontstaat er (financiële) ruimte en gelegenheid om steviger op eerder genoemde speerpunten in te zetten. Wanneer het nieuwe bestuur is aangetreden wordt dit plan uitgebreid tot een meerjarenbeleidsplan.
Marjolein hecht aan een goede samenwerking tussen partijbestuur en Eerste en Tweede Kamerfractie en delegatie in het Europees Parlement, vanuit een heldere rolverdeling. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de fractie, de voorzitter houdt het partijbelang helder in de gesprekken.  
Ze wil als voorzitter stimuleren dat het bestuur teamgericht werkt, professioneel opereert en dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.  

Marjolein is helder in haar analyses en actief luisterend en reagerend in het gesprek. Ze argumenteert graag stevig om zaken helder te krijgen en straalt gezag uit. Marjolein is in staat op overtuigende wijze het bestuur te leiden. Zij motiveert mensen om haar visie en ideeën te ondersteunen en mee te doen om deze te realiseren.

Motivatie Marjolein Meijer

Ik ben Marjolein Meijer (38), uit Hilversum. Ik werd in 2013 gekozen als Internationaal Secretaris in het partijbestuur. Daarvoor was ik lokaal actief. Sinds mei 2015 ben ik met trots en plezier jullie interim-partijvoorzitter. Met heel mijn hoofd en hart kandideer ik me nu voor het voorzitterschap.

Als partijvoorzitter wil ik zorgen dat GroenLinks de stijgende verwachtingen waar kan maken. Door te investeren in inhoud, in mensen en in zichtbaarheid. Voor mij betekent dat: een open en effectieve debatpartij, goede scouting en opleiding en verdere professionalisering van onze campagnes.

In 2014 trok ik de eerste partijbrede discussie ‘Militaire Interventies’. Ik ben trots op de manier waarop we die discussie voerden en op de resultaten. Samen blijven we onze ideeën vernieuwen. Een écht open partij staat bovendien middenin de samenleving en gaat met individuen, organisaties en bewegingen die onze idealen delen het gesprek aan.

Om het beste uit GroenLinks te halen wil ik ons scoutings- en opleidingsbeleid professionaliseren. Diversiteit is daarin cruciaal. Ik sta voor een partij met open blik en inclusieve cultuur. Politiek is mensenwerk: wie zich welkom voelt, zet zich graag in.

De professionalisering van onze campagnes moet doorgaan: in rap tempo volgen verkiezingen elkaar op. We begonnen dit jaar met campagneleiderstrainingen en ondersteunen afdelingen in het opzetten van hun campagnestructuur. Onze zichtbaarheid wil ik samen met jullie verder uitbouwen.

Er is nog veel te doen, ik heb er zin in. Ik vraag daarom jullie steun om als partijvoorzitter, met jullie, van GroenLinks een nog sterkere partij te maken!

Links

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/meijermarjolein
Twitter: https://twitter.com/m_meijer , @M_Meijer
Website: Marjolein Meijer

 

Terug naar de verkiezingspagina