Kandidatuur Mieke van der Vegt

Naam: Mieke van der Vegt
Leeftijd: 31
Woonplaats: Utrecht
Portefeuille: Internationaal Secretaris

Mieke van der Vegt
Mieke van der Vegt

Advies kandidatencommissie 

Mieke werkt als beleidsmedewerker Handhaving en Gegevensuitwisseling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen GroenLinks is Mieke sinds september 2015 interim Internationaal Secretaris. Zij wil graag doorgaan nu zij nog maar net in het partijbestuur begonnen is. Vanaf 2005 was Mieke actief in DWARS. Ook was zij enige tijd beleidsmedewerker van Kathalijne Buitenweg in het Europees Parlement en voorzitter van de werkgroep Europa van GroenLinks.

Mieke geeft er blijk van beleid te kunnen vertalen naar een ‘handjes uit de mouwen aanpak’. Ze wil de belangstelling voor het werk in de Europese Delegatie vergroten, ook bij de leden van GroenLinks. Zij wil dit aanpakken door werkgroepen te betrekken, netwerken te activeren en ledenbijeenkomsten te organiseren, dit alles binnen de door haar ervaren financiële en organisatorische beperkingen. Samenwerking met onze gekozen vertegenwoordigers in de fracties in Europa en Den Haag zal Mieke invullen door vereniging en vertegenwoordiging goed te verbinden.
Zij heeft diverse netwerken en contacten in zowel de partij als de Europese Groene Politiek. Zij is thuis in de Europese thema’s en kan er professioneel en diplomatiek mee omgaan.
Mieke wil bijdragen aan ‘een GroenLinks dat groeit en bloeit’ ook op Europees vlak. Als Internationaal Secretaris wil zij de rol van GroenLinks binnen de Europese Groene Partij (EGP) versterken. Zij zal zich daarbij hard maken voor verbetering van de communicatie met de (Nederlandse) achterban. Voor internationale thema’s wil Mieke netwerken activeren en werkgroepen actief betrekken. Ze zette zich in voor een ‘ja’ bij het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.

Mieke is betrokken, deskundig en heeft een relevant GroenLinks netwerk. Door haar diplomatieke en professionele optreden kan zij ervoor zorgen dat GroenLinks in de EGP impact heeft.

Motivatie Mieke van der Vegt

De afgelopen maanden mocht ik jullie (interim) Internationaal Secretaris zijn. Dat deed ik met plezier en voldoening en wil ik graag blijven doen. Ik organiseerde ledenbijeenkomsten over buitenlandbeleid, zocht leden voor de nieuwe EGP-delegatie en ben er trots op dat de EGP-Council voor het sinds 2002 weer in Nederland gehouden wordt. Verder werkte ik samen met de andere leden van het partijbestuur, met onze volksvertegenwoordigers en met andere actieve leden aan het verder versterken van onze mooie partij. Het waren drukke maanden, maar de ontmoetingen met jullie geven me veel energie. Samen zetten we kleine stappen in de richting van onze grote idealen, op Europees, nationaal en lokaal niveau.
Voor degenen die mij niet kennen: ik ben Mieke. Inmiddels ben ik alweer twaalf jaar politiek actief, eerst bij DWARS en later bij GroenLinks. Samen met mijn man Gerard woon ik in Utrecht en in de zomer verwachten we ons eerste kindje. Ook speel ik graag dwarsfluit, lees graag boeken en doe aan Bikram yoga.
Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer en daarna de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht beloven het boeiende tijden te worden! Ik wil dolgraag mijn steentje blijven bijdragen aan onze groeiende en bloeiende partij.

Links

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/mieke-van-der-vegt-89871860

Facebook: www.facebook.com/bewezeneffectief

Twitter: https://twitter.com/miekevdvegt , @miekevdvegt

 

 

 

 

 

 

Terug naar de verkiezingspagina