Een nieuwe kerncentrale is niet de oplossing om CO2-uitstoot te verminderen

De discussie rondom kernenergie laait opnieuw op. Natuurlijk moet je naar alle opties kijken in het tegengaan van klimaatverandering. Maar het gesprek over kernenergie wordt al lang gevoerd, en leidt steeds tot dezelfde conclusie: niet doen.

De tijd dringt en bouwen duurt te lang

Een centrale is geen lange- én geen kortetermijnoplossing. Om de opwarming van de aarde te beperken, spraken we wereldwijd af om vóór 2030 de helft minder CO2 uit te stoten dan we deden in 1990.

Het bouwen van een centrale duurt minstens 10 jaar. Dan is het dus al te laat. Zelfs als er nog een kerncentrale gebouwd wordt, moet er in de tussentijd energie CO2-neutraal opgewekt worden. Anders is de CO2-uitstoot alsnog niet gehalveerd voor 2030. En als we dus al duurzame energie gaan opwekken, hebben we tegen die tijd de kerncentrale al niet meer nodig.
 

Bouwen kan al, maar kosten zijn enorm

Het bouwen van een kerncentrale is duur. Op dit moment mogen bedrijven al gewoon vergunningen aanvragen en een kerncentrale bouwen. Toch wagen ze zich er niet aan, omdat het niet rendabel is.

Het bouwen van een kerncentrale kost tien tot tientallen miljarden (de Hinkley Point centrale in het Verenigd Koninkrijk kost bijvoorbeeld zo’n 31 miljard). Het opdoeken van een kerncentrale is ook nog eens ontzettend duur (de kosten van Borssele zijn nu al 600 miljoen en stijgende).

Bovendien blijkt uit het verleden dat de belastingbetaler vaak opdraait voor de opruimkosten.

De enige manier die qua bekostiging overblijft, is dat de overheid miljarden subsidieert om een kerncentrale te bouwen en draaiende te houden. Heel onlogisch, gezien het bouwen van windmolenparken in de zee al bijna kan zonder subsidies.

Toekomstige generaties niet opzadelen met kernafval

Daarnaast is er geen goede oplossing voor het radioactieve kernafval. Op dit moment is het beleid: we parkeren het kernafval minimaal 100 jaar boven de grond en tegen die tijd bedenken we wat we met dit afval moeten doen. Maar hoe weet je al die jaren zeker dat al dat hoogradioactieve afval goed wordt opgeborgen?

Serieus bezig zijn met klimaat betekent niet alleen CO2 terugdringen, maar ook een goed klimaat voor toekomstige generaties – en daar hoort hen opzadelen met radioactief afval niet bij.

Energie uit een kerncentrale is duurder

Op dit moment heeft Nederland één kerncentrale, bij het Zeeuwse Borssele. De Zeeuwse gemeentes en provincie subsidiëren deze kerncentrale doordat zij (via een energieleverancier waar ze grootaandeelhouder van zijn) de energie voor een vaste prijs inkopen en die weer doorverkopen.

Deze prijs zit ver boven de marktprijs voor elektriciteit, waardoor energie uit kerncentrales dus veel duurder is voor Nederlanders (laat staan de extra kosten voor het onderhoud, en het afvoeren van het afval die doorberekend worden).

Als het misgaat, gaat het gruwelijk mis

Een andere belangrijke reden om geen kerncentrale te bouwen, is dat er nog steeds een kleine, maar aanwezige, kans is dat er een kernongeluk plaatsvindt. De gevolgen hiervan zijn in niet te overzien.

Verzet uit de samenleving

Er is dan ook terecht verzet vanuit de politiek en samenleving. Het geld dat geïnvesteerd wordt in een kerncentrale gaat ten koste van mens- en milieuvriendelijke alternatieven en er wordt te weinig stilgestaan bij de gevaren die een kerncentrale met zich mee brengt.

Erover praten is prima. Alleen is dit debat al gevoerd en de uitkomst is steeds duidelijk: niet doen. Dit debat weer oprakelen, zorgt er alleen maar voor dat er nog steeds niet serieus wordt gekeken naar duurzame energieoplossingen en realistische plannen. Zo is er nog steeds geen Klimaatakkoord, maar stort de VVD zich wel vol op dit proefballonnetje.

Hoe dan wel?

Duurzame energie is hoe dan ook dé oplossing om klimaatverandering tegen te gaan, voor onze generatie en de volgende. Investeer daarom in de productie van duurzame energie (uit zon, water, wind) én opslag. Door een internationaal, Europees elektriciteitsnetwerk, zorgen we dat er altijd stroom beschikbaar is. En een snelle manier om de CO2-uitstoot nú al terug te dringen? Sluit zo snel mogelijk de kolencentrales, te beginnen met de twee oudste.

Jesse voor groep demonstranten

VOOR ONS IS DE KEUZE DUIDELIJK 

Voor jou ook? 

Je kunt nu in actie komen voor het klimaat. Meld je aan als vrijwilliger en word deel van onze beweging. 💪