De gevolgen van de klimaatcrisis zijn groot, ook voor Nederland. Wij zijn de laatste generatie die nog iets kan doen tegen klimaatverandering. Om de catastrofale gevolgen tegen te houden, móéten we inzetten op stevig klimaatbeleid. Als we nu in actie komen dan kunnen we rechtzetten wat we kapot hebben gemaakt. En als we doorpakken met klimaatbeleid, krijgen we daar, behalve een leefbare planeet, nog veel meer moois voor terug!

De lucht die we elke dag inademen, is vervuild. En de vervuiling maakt ons ziek: ze veroorzaakt bijvoorbeeld longziekten als astma, COPD en longkanker. Fossiele energieopwekking, autoverkeer, industrie, de bio-industrie, luchtvaart en scheepvaart dragen met hun uitstoot allemaal bij aan die vervuilde lucht. In Nederland overlijden er jaarlijks 12.000 mensen door luchtvervuiling.

Als we schonere lucht willen dan moeten we afkicken van onze fossiele verslaving. Europa zet al steeds meer in op hernieuwbare energie. De transitie naar duurzame energie leverde al milieuwinst op, wat ook zorgde voor een voorzichtige verbetering van de luchtkwaliteit. Eerlijk klimaatbeleid betekent: we pakken de vervuilers aan, we geven groene industrie ruim baan, de landbouw gaat bijdragen aan de aanpak van de klimaatcrisis en we investeren in schoon vervoer in plaats van in asfalt en luchtverkeer. Zo zorgen we dat de lucht die we inademen, weer schoon en gezond is!

Een rij bomen langs weides met gras op een zonnige dag

Schone lucht betekent ook minder stank- en geluidsoverlast. Megastallen en het uitrijden van mest zorgen plaatselijk voor stankoverlast. Door de veestapel te halveren en te stoppen met de bio-industrie, maken we ook een einde aan veel geuroverlast op het platteland. En om (schadelijke) geluidsoverlast rondom luchthavens te beperken, stoppen we met korte vluchten tot 750 kilometer, verkleinen we het aantal vluchten en voeren we een verbod in op nachtvluchten. In plaats daarvan bouwen we een sterk Europees treinnetwerk en maken we treinverkeer goedkoper, beter en sneller.

Nergens in Europa is nog zo weinig natuur over als in Nederland. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we de natuur herstellen: bomen en planten nemen namelijk CO2 op uit de lucht. We willen meer natuur in Nederland: 100.000 hectare meer. Op het platteland en in de steden. Bovendien gaan we voor iedere Nederlander ten minste één boom planten: 17 miljoen bomen.

Meer groen in de omgeving: goed voor de gezondheid. Ons plan voor natuurherstel is niet alleen goed nieuws voor de natuur en ons klimaatprobleem. Met de uitbreiding van de hoeveelheid natuur komt de natuur voor iedereen ook dichterbij. En daar hebben we allemaal iets aan. Want de nabijheid van natuur vermindert stress, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en versnelt genezing na ziekten. Kortom: meer groen verbetert onze mentale en fysieke gezondheid.

Een hek temidden van groene weides in Nederland

De groene economie levert welzijn, welvaart, banen en innovatie op. Het huidige systeem is stuk. De focus op economische groei en marktdenken gaf ons weliswaar meer bruto binnenlands product, maar gaf Nederland óók toenemende ongelijkheid, een woningcrisis en achteruitgang van de zorg, het onderwijs en onze natuur en leefomgeving. Grote bedrijven boekten jarenlang miljardenwinsten met hun fossiele activiteiten. Door de overheid wordt ze de hand boven het hoofd gehouden en met hun lobby houden ze al jarenlang klimaatbeleid tegen. Het is tijd om over te stappen op een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig systeem.

Grote bedrijven moeten netjes gaan betalen voor hun vervuilende uitstoot. En de fossiele subsidies (à 17,5 miljard per jaar) moeten stoppen. Zodat gewone mensen en mkb’ers niet meer opdraaien voor de kosten van klimaatbeleid, zoals nu wel het geval is. Dan kunnen we meer geld investeren in wat er echt toe doet. En dan krijgen nieuwe technieken, en innovatieve en duurzame bedrijven een eerlijke kans. De transitie naar een nieuw systeem betekent mogelijkheden voor de economie. Het betekent investeren in innovatie en kennis. In de schone energiesector en in de kenniseconomie creëren we groene banen.

De nieuwe, duurzame economie is de enige economie die toekomstbestendig is. Ze is een noodzakelijk onderdeel van de uitweg uit de klimaatcrisis, maar toekomstbestendig betekent zo veel meer dan CO2-neutraal. Door groen te investeren, creëren we een sterke economie waar iederéén van profiteert. Wij bouwen een nieuwe economie waarin brede welvaart centraal staat: het welzijn van de hele samenleving, en van de planeet. Die zorg draagt voor welvaart, rechtvaardigheid, gezondheid, natuur en klimaat.