Van 6 tot 18 november vindt de jaarlijkse klimaattop (COP27) plaats, dit keer in het Egytische Sharm-el-Sheikh. Dit jaar wordt het extra interessant, want GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout leidt de delegatie van het Europees Parlement.

“ Het is steeds belangrijker om landen te ondersteunen die het meest te lijden hebben onder klimaatschade. ”

Bas Eickhout Europarlementariër

Klimaatactie
In Parijs hebben we afgesproken dat we de opwarming ver onder de twee graden, het liefst onder de anderhalf graad, houden. Op dit moment zijn we op weg naar zo’n 2,5 graden, wat zou uitmonden in een enorme crisis. Het blijft daarom enorm belangrijk dat we internationale maatregelen nemen om de Parijsdoelen te halen en dit zal dan ook dit jaar een belangrijk agendapunt zijn op de klimaattop.

Klimaatrechtvaardigheid
Voor landen zoals Pakistan en Nigeria, die de verwoestende effecten van de klimaatcrisis nu al voelen, is de nood al hoog. Abstracte doelen in de toekomst zijn voor hen geen prioriteit: zij hebben nu al te maken met klimaatschade en hebben hulp nodig om deze te herstellen. Hoewel we er alles aan moeten doen om verdere opwarming te voorkomen, zijn natuurrampen met de huidige opwarming in de nabije toekomst onvermijdelijk. Een belangrijk agendapunt op de agenda voor de klimaattop (COP27) is daarom om te zorgen dat er een mechanisme komt dat landen met klimaatschade helpt.

Inzet
Of dit een geslaagde klimaattop wordt, hangt af van wat we op deze onderwerpen bereiken. Egypte zal vooral inzetten op klimaatrechtvaardigheid. Als de 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering, die er vanaf 2020 al moest komen, nu nog steeds geen werkelijkheid wordt, zal dat een grote mislukking zijn. Hetzelfde geldt voor een mechanisme om klimaatschade te vergoeden, ook dat zal essentieel zijn op deze klimaattop.