Update: de meeste gesprekken zitten inmiddels vol. Je kunt je hieronder nog aanmelden voor de sessie van 29 april.

Opzet

  • We gaan digitaal met elkaar in gesprek.
  • Tijdens deze gesprekken is er veel ruimte om jouw ideeën te delen. We spreken elkaar in kleine groepen, en er worden uiteraard verslagen gemaakt die we delen met het Wetenschappelijk Bureau voor de analyse van en reflectie op de verkiezingsuitslag.
  • Als je je hebt opgegeven ontvang je van tevoren de Zoom-link en een korte startnotitie.
  • Naast deze ledengesprekken gaan we in gesprek met onder meer GroenLinks-afdelingen in heel het land, onze werkgroepen, bestuurders en onze jongerenvereniging DWARS. Alle gesprekken hebben een vergelijkbare inhoud en opzet, het is dus niet nodig om meerdere gesprekken bij te wonen.
  • Er is plek voor ongeveer 200 deelnemers per gesprek.