100% toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Volgens GroenLinks mag het kabinet meer ambitie tonen om de toegankelijkheid van diensten en plekken voor mensen met een beperking te verbeteren. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet voor de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

GroenLinks vindt het wetsvoorstel te weinig ambitieus. Tot nu toe gaan de plannen van het kabinet niet verder dan het ‘in gesprek gaan met sociale partners’. Zo stelt het kabinet voor dat minstens 25% van de stemlokalen toegankelijk moet zijn. Wat GroenLinks betreft moet die ambitie 100% zijn, iedereen moet kunnen stemmen. GroenLinks dient daarom samen met de PvdA een amendement waarin de partijen dit streefcijfer voorstellen. Ook op andere terreinen moet het kabinet verdergaande, afrekenbare doelen vaststellen en hieraan streefdata verbinden.

Linda Voortman: “Het is mooi dat Nederland het VN-verdrag ratificeert, maar dat heeft weinig zin als het kabinet met een halfzacht plan komt. Nog veel te veel plekken zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Neem nou onze eigen Tweede Kamer: vergaderzalen die alleen via een wenteltrap te bereiken zijn, te weinig ruimte bij debatten voor mensen in een rolstoel, het is te gek voor woorden. Het kabinet moet streven naar 100% toegankelijkheid.”

Op dit moment zijn veel diensten en plekken niet of slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. Zo is een krappe 25% van de stemlokalen toegankelijk voor kiezers met een handicap. Ook zijn lang nog niet alle overheidsgebouwen of –diensten aangepast. Een persoon die in een rolstoel zit, kan maar bij slechts een op de vier stations reisassistentie krijgen. GroenLinks vindt dit niet meer van deze tijd en vraagt het kabinet tijdens het debat over de ratificatie van het VN-verdrag hier snel werk van te maken.