4 vragen over het Generatiepact

Vandaag presenteert Jesse Klaver het generatiepact. Hieronder in vier vragen en antwoorden meer uitleg over dit plan.

Waarom een Generatiepact?

Als je naar het publieke debat kijkt lijkt er een generatieconflict te bestaan dat steeds heviger wordt. Jong en oud lijken tegenover elkaar te staan. Over ouderen wordt gesproken alsof zij een kostenpost zijn. Over jongeren wordt gesproken alsof zij egoïstisch zijn en ouderen in de steek laten. Soms lijken we te vergeten dat als het gaat om ‘de ouderen’, we het hebben over ouders en grootouders, en dat ‘de jongeren’ kinderen en kleinkinderen zijn. Groenlinks is een toekomstgerichte partij met respect voor de mensen die ons land hebben opgebouwd. Wij willen niet meedoen aan het tegen elkaar opzetten van verschillende generaties. Wij pleiten juist voor solidariteit tussen generaties.

Wat houdt het Generatiepact in?

We overbruggen de zogenaamde kloof tussen generaties. We kunnen en moeten iets doen met de terechte zorgen van ouderen, zonder dat dit ten koste gaat van jongeren. We willen niet het economisme van rechts, waarbij wordt gepleit voor verder bezuinigen op de ouderenzorg. Maar ook tegen het egoïsme van partijen als de PVV en 50 Plus, die de pensioenpotten willen aanbreken en daarmee de rekening in de toekomst bij jongeren leggen. Jong en oud slaan de handen ineen. We laten zien dat we niet kiezen voor de ene groep of voor de andere, maar dat we de lasten én de welvaart eerlijk kunnen delen door de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

Wat stelt GroenLinks concreet voor?

Elke oudere moet voldoende inkomen hebben om rond te komen. Ouderen zijn gemiddeld genomen rijker dan ooit, maar een deel van de ouderen kan niet rondkomen van hun AOW. Zij worden eenzaam, omdat er te weinig geld is voor een uitstapje of deelname in een vereniging. Daarom wil GroenLinks dat de AOW, het basispensioen, de komende jaren fors omhoog gaat. Aan het eind van de volgende kabinetsperiode is de AOW voor een alleenstaande tenminste 400 euro per jaar hoger. Dat maakt van ouderen die alleen een AOW hebben of een heel klein aanvullend pensioen niet ineens rijke mensen, maar het maakt voor hen wel het verschil tussen meedoen of aan de kant staan.

Ook gaan we af van het taboe dat de kosten van zorg niet zouden mogen stijgen. Goede ouderenzorg kost geld. Ouderen blijven langer leven, dus de kosten van de zorg worden hoger. Ouderen hebben voor ons gezorgd toen we klein waren, nu is het onze taak om goed voor hen te zorgen. Dat kan: met onze plannen komen er 100.000 banen bij in de zorg en zullen de zorgkosten de komende vier jaar toenemen van 68 miljard naar 80 miljard in 2021. Dat klinkt als heel veel geld, maar dat betekent een toename van 9,4% van het BBP in 2017 tot 9,7% in 2021. Dat kunnen we betalen als we de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Ouderen krijgen meer zorg, tijd en aandacht. De kwaliteit van leven in de ouderenzorg gaat omhoog: ouderen worden niet als kinderen behandeld, maar kunnen zoveel mogelijk zelf keuzes maken over hoe ze hun eigen leven inrichten.

Wat doet GroenLinks voor de jongeren?

GroenLinks zet zich niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor morgen en overmorgen. Wij investeren daarom in eerlijke kansen en een goede toekomst voor alle kinderen en jongeren. Zo doen we dat:

  • We schaffen het minimumjeugdloon af: iedereen vanaf 18 jaar krijgt het volwassen minimumloon.
  • We kiezen voor kansrijk onderwijs. We zetten in op een Moderne middenschool.
  • Studenten met een beperking krijgen een aanvullende beurs.
  • Er komen meer goedkope woningen, zodat starters en studenten ook een huis vinden.
  • We zetten in op armoedebestrijding bij kinderen, want 400.000 kinderen groeien nu op in armoede.
  • Elk kind krijgt recht op drie dagen gratis kinderopvang, dat is goed voor kinderen én hun ouders.
  • We breiden verlofregelingen voor jonge ouders uit; twee weken vaderschapsverlof en daarnaast twee maanden betaald ouderschapsverlof voor alle werknemers. Zo kunnen zij voor hun pasgeboren kind zorgen.