5000 personeelsleden hard nodig in onderwijs

Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onacceptabel dat de bezuinigingen op passend onderwijs leiden tot 5000 ontslagen. De begeleiders zijn hard nodig om leerlingen goed onderwijs te geven. Klaver heeft een debat aangevraagd met minister Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klaver: "Leerlingen hebben mensen voor de klas en in de begeleiding nodig om zich te ontwikkelen. Dat de bezuiniging hier meteen terechtkomt is tekenend. Het laat zien dat het kabinet de kwaliteit van het onderwijs offert aan een domme bezuiniging. Geld moet juist meer naar de klas. Alles moet om de leerling draaien."

Klaver wil in een debat van minister Van Bijsterveldt horen hoe zij het baanverlies voorkomt, zodat leerlingen goed onderwijs krijgen.

Eerder stelde GroenLinks voor om de bezuiniging op passend onderwijs terug te draaien, bijvoorbeeld door het budget voor pilots met prestatiebeloning hiervoor te gebruiken.