Abortus mag niet in taboesfeer komen

GroenLinks vindt dat abortus geen taboe mag zijn: vrouwen moeten zich vrij voelen om een weloverwogen keuze te maken wat ze willen doen met hun ongewenste zwangerschap en niet het gevoel hebben zich te moeten verantwoorden. Vrouwen mogen dan ook niet verplicht worden de reden op te geven waarom ze hun zwangerschap afbreken.  Wat GroenLinks betreft moet er meer geïnvesteerd worden in voorlichting en neutrale begeleiding.

Uit een recent onderzoek van het Rutgers blijkt dat abortus steeds meer een taboe wordt. De laatste jaren nam het aantal abortussen af, terwijl het aantal tienerzwangerschappen de het afgelopen jaar toenam. GroenLinks wil dat de Nederlandse overheid meer investeert in seksuele voorlichting voor vrouwen vanaf jongs af aan. Ook moet er meer geld beschikbaar komen voor neutrale begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen.

Linda Voortman: “Door vrouwen te verplichten de reden van hun abortus aan te geven wordt het taboe groter, terwijl het juist meer uit de taboesfeer moet. Het is zeer kwalijk om de keuze tot abortus te versimpelen. Een besluit om een zwangerschap af te breken is nooit lichtvaardig. Er spelen bijna altijd meerdere, zware redenen om tot zo’n besluit te komen.  We moeten de vrouwen die voor deze moeilijke keuze staan het vertrouwen en neutrale begeleiding geven om tot ze weloverwogen te laten kiezen.“