ACTA rampzalig voor ontwikkelingslanden

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwerpt de conclusie dat het omstreden ACTA-verdrag goed is voor ontwikkelingslanden. De commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europarlement besprak dinsdag voor het eerst haar reactie op het antipiraterijverdrag. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat ACTA slecht is voor de mensenrechten; slecht is voor de toegang tot medicijnen, bijvoorbeeld tegen AIDS en malaria; en dat het innovatie belemmert.

Sargentini: “ACTA is een slecht verdrag, dat alleen goed is voor de winstmarges van een klein aantal multinationals. Ontwikkelingslanden mochten niet eens meeonderhandelen in dit internationale verdrag. Zij protesteren – terecht – luid tegen ACTA.”

Ondanks stevige kritiek van ontwikkelingsorganisaties zijn er Europarlementariërs die ACTA voluit blijven steunen. Dat blijkt uit een eerste opzet (pdf) van de conservatieve Europarlementariër Jan Zahradil die namens de commissie werkt aan een advies. Sargentini verbaast zich over deze opstelling en zal samen met haar Groene collega's aandringen op fundamentele aanpassingen van het advies.

Het advies van de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement is gericht aan de commissie Internationale Handel die het hele ACTA-verdrag onder de loep zal nemen.

Meer informatie

GroenLinks houdt op groenlinks.nl/acta een uitgebreid dossier bij over ACTA.