Hier vindt u alles over GroenLinks en de keuze om de civiele politietrainingsmissie in Kunduz te steunen. De uitleg van de Tweede Kamerfractie, de inbreng van Jolande Sap in het debat, een brief aan de leden en veelgestelde vragen.

De Tweede Kamerfractie heeft besloten steun te geven aan de civiele politietrainingsmissie in Kunduz om de Afghanen te helpen. Lees hier de uitleg van de fractie en bekijk hier de inbreng van Jolande Sap in het plenaire Kamerdebat over de missie.

GroenLinks heeft al haar leden een brief gestuurd, met nadere uitleg over het besluit en hoe het aansluit bij het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het congres spraak ook haar steun uit over de missie, ook al was het teleurgesteld over de manier waarop de fractie de achterban betrok bij deze beslissing.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de politiemissie:

V.Waarom overwoog GroenLinks om naar Afghanistan te gaan?

A. GroenLinks heeft altijd een grote betrokkenheid gevoeld bij Afghanistan. In april 2010 diende GroenLinks samen met D66 een motie in die het vorige kabinet opriep om te onderzoeken of Nederland aan een civiele politie trainingsmissie vorm kan geven die een bijdrage levert aan de wederopbouw van de rechtsstaat in Afghanistan. Politieopbouw is cruciaal voor een begin van openbare ordehandhaving in een samenleving die op het gebied van veiligheid meer door straffeloosheid en corruptie wordt geteisterd dan door de Taliban. Civiele politietaken van wijkagenten, recherche, drugs- en corruptiebestrijding zijn ten onrechte verwaarloosd, omdat de militaire inspanningen alle aandacht, menskracht en geld opslurpten. Daardoor is er een schrijnend tekort aan politietrainers. Politietrainers zijn schaarser dan legertrainers, en hun uitzending is ook moeilijker. Maar waar militaire oplossingen niet blijken te werken moet dit taaie handwerk wel ter hand worden genomen. De vraag is nu niet of Nederland trouw is aan de NAVO maar hoe we van zinvolle betekenis kunnen zijn voor Afghanistan. GroenLinks heeft als een internationaal georiënteerde partij altijd grote betrokkenheid gevoeld bij Afghanistan. Met een eigen visie, dat wel. Dit is de reden GroenLinks en D66 initiatief hebben genomen voor een politie trainingsmissie in Afghanistan. Met de motie van GroenLinks en D66 is zeker gesteld dat Nederland niet langer meevecht in de strijd tegen de terreur.

V. Waarom niet meteen Nee gezegd tegen deze missie?

A. GroenLinks heeft de tijd genomen om het voorstel van het kabinet, deze missie, te beoordelen. GroenLinks zal altijd alle mogelijkheden bekijken, wanneer het gaat om het helpen van een land als Afghanistan, en deze serieus beoordelen. Na afloop van de hoorzitting bleek dat onze motie voor een civiele politie trainingsmissie in onze ogen door het kabinet niet adequaat is uitgevoerd. We hebben daarom om een heel aantal aanpassingen gevraagd om te zorgen dat aan onze motie wel recht gedaan wordt.

V. Zijn de aanpassingen in de brief alleen maar cosmetisch?

A. Nee, de aanpassingen zijn serieuze veranderingen in de opzet en invulling van de missie. GroenLinks vond dat het oorspronkelijk plan te veel nadruk legde op het ’militaire deel’ en op kwantiteit in plaats van kwaliteit. De aanpassingen zijn harde toezeggingen waardoor een civiele en geen vechtmissie ontstaat waarbij de kwaliteit van de politieopleiding voorop staat.

V. Hoe zit het met de veiligheid in Kunduz?

A. De provincie Kunduz behoort niet tot de onveiligste provincies van Afghanistan die vooral in het Zuiden te vinden zijn. Maar ook Kunduz kent veiligheidsproblemen. Mocht de situatie structureel verslechteren dan zal de regering onze Nederlandse bijdrage opnieuw bekijken. In het uiterste geval, als het te gevaarlijk wordt, als er bijvoorbeeld niet meer getraind kan worden, dan stopt de missie.

V. Is het nou echt een civiele missie of toch een vechtmissie?

A. Het gaat hier om een civiele missie. De GroenLinks voorwaarden zijn duidelijk: opgeleide agenten en rekruten worden niet ingezet voor NAVO of andere offensieve activiteiten. Niet tijdens maar ook niet na hun opleiding tot politieagent. Dit wordt bilateraal vastgelegd tussen het Nederlandse kabinet en de Afghaanse autoriteiten. Zonder contract worden de Nederlanders niet uitgezonden naar Afghanistan. GroenLinks ontkent niet dat een civiele politieagent in Afghanistan iets anders is dan een politieagent in Nederland. En dus ook zaken zal moeten leren die bij ons als militair worden aangemerkt. De opleiding van de agenten wordt uitgebreid van 6 naar 18 weken. Waar eerst het accent lag op paramilitaire activiteiten, is dat nu verschoven naar echte civiele componenten. Zo komt er meer aandacht voor mensenrechten, etnische en culturele verschillen, corruptie, wetskennis en vrouwenrechten. Ook komen er voor alle rekruten lessen in lezen en schrijven.

V. Is het nou wel of geen NAVO missie?

A. Nee, dit is geen NAVO missie, dit is een civiele Nederlandse missie. Nederland neemt afstand van de strategie van de NAVO om zo snel mogelijk zo veel mogelijk politieagenten op te leiden. Kwaliteit staat boven kwantiteit.

V. Dragen we met deze missie bij tot de totstandkoming van een rechtstaat.

A. Jazeker, naast investeringen in de politie zijn investeringen in de rechtsketen essentieel. Openbare ordehandhaving begint bij goed opgeleide civiele politieagenten die veiligheid op straat voor de Afghaanse burgers realiseren en straffeloosheid en corruptie aanpakken. Deze politie moet het vertrouwen van de burgers terugwinnen in het Afghaanse bestuur. GroenLinks heeft bedongen dat er meer justitiële, bestuurlijke en politieke experts worden toegevoegd aan de missie. Om zo nog een grotere bijdrage te leveren aan de opbouw van de justitieketen en het bestuur.

V. Zorgen we er niet voor dat we mannen opleiden die uiteindelijk tegen de Taliban of mee gaan vechten voor de Taliban.

A. Het wordt een echte civiele missie in plaats van een paramilitaire opleidingsmissie. Er zijn garanties geleverd dat niet alleen onze troepen, maar ook de rekruten en opgeleide agenten niet zullen worden ingezet bij offensieve operaties. Als dit toch gebeurt worden er maatregelen getroffen en in het uiterste geval wordt de missie  beëindigd. Nederland krijgt ook het laatste woord bij de selectie van de rekruten die deel gaan nemen aan de training. Daarbij zal met name ook gelet worden op motivatie, beperking van de uitval, drugsgebruik en een juiste etnische balans. Ook na de selectie blijft Nederland alert op de inzet en kwaliteit van de rekruten. Disfunctioneren zal leiden tot sancties. Na afronding van de training zullen de agenten via een tracking systeem worden gevolgd en zullen er terugkomdagen voor ze worden geregeld.

 

Nog meer vragen? Neem contact op met onze publieksdienst of volg ons op facebook of twitter.