Donderdag leggen vijf fracties uit het Europees Parlement hun eisen op tafel over hoe het Europese economisch herstelplan eruit moet zien. Binnenkort komt de Europese Commissie met een voorstel hiervoor. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde namens de Europese Groenen over de resolutie: “De grote economische klap van corona moet nog komen. Als Europa de handen ineenslaat, kunnen we deze storm doorstaan en zelfs sterker uit de crisis komen met een groenere economie.”

De politieke fracties van de sociaaldemocraten (S&D), liberalen (Renew), christendemocraten (EPP), conservatieven (ECR) en Europese Groenen stelden het voorstel gezamenlijk op. Vrijdag wordt over de resolutie gestemd.

Eickhout: “We laten zien dat we via de EU-begroting grootschalig kunnen investeren zonder landen op te zadelen met torenhoge nieuwe schulden.”

De resolutie vraagt onder meer om:

  • Een ‘fonds voor economisch herstel en transformatie’ van 2.000 miljard euro aan subsidies, eigen vermogen en leningen, betaald uit de Europese begroting. De regels over de uitgaven worden democratisch bepaald door de nationale regeringen en het Europees Parlement. De Europese meerjarenbegroting moet daarvoor op de schop.
  • Het herstelfonds te financieren met langjarige leningen vanuit de EU. De rente wordt betaald met een nieuwe belasting op financiële transacties, grote techbedrijven, plastic, een CO2-grensheffing of een combinatie daarvan. 
  • Geld uit het fonds te besteden aan de Europese Green Deal en de nieuwe strategieën voor digitalisering en industriepolitiek met kortere productieketens en een ander handelsbeleid.
  • Te investeren in projecten die passen binnen het klimaatakkoord van Parijs, het doel van de EU om klimaatneutraal te worden, het verbeteren van biodiversiteit en het tegengaan van belastingontduiking, -ontwijking en witwassen.
  • Te zorgen dat degenen die het hardst worden geraakt door de crisis het meest geholpen worden.
  • Te zorgen dat de EU landen met weinig begrotingsruimte worden ondersteund om de economie te moderniseren, zonder een nieuwe schuldencrisis te veroorzaken.

Eickhout: “De keuzes die we nu maken, bepalen of het komende decennium een Europese bezuinigingscrisis wordt, of dat we juist als eerste continent een duurzame en weerbare economie bouwen door nu te investeren. Met dit voorstel van het Europees Parlement tonen we aan dat de verschillen tussen Noord, Zuid, Oost en West kunnen worden overbrugd. Het is nu aan de regeringsleiders om datzelfde te doen.”