Banken lopen risico door CO2-zeepbel

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil dat de Nederlandse Bank (DNB) gaat controleren of banken niet teveel niet te veel van hun waarde ontlenen aan investeringen in toekomstige boringen naar olie en gas. Het is één van de voorstellen die hij morgen in de Tweede Kamer zal doen om ervoor te zorgen dat de kabinetsvisie op banken wordt uitgebreid met een hoofdstuk duurzaamheid. Volgens Klaver is er een gevaar op een volgende financiële crisis omdat banken niet kijken naar duurzaamheidsrisico’s op hun balansen.

Klaver: “Eén van de grote gevaren voor de stabiliteit van ons financiële systeem is de CO2-zeepbel. Banken rekenen op hoge rendementen door olie en gasboringen, maar als blijkt dat we vanwege ons milieu niet alle fossiele brandstoffen omhoog kunnen pompen, dreigen beurzen in te storten en banken in de problemen te komen. Daarom is het belangrijk dat banken nu al goed kijken naar de financiële risico’s die er zitten aan investeringen in olie en gas.”

Klaver zal de minister vragen onderzoek te doen naar de risico’s van de CO2-zeepbel (carbon bubble). GroenLinks ziet graag dat DNB gaat kunnen controleren of een bank te veel investeringen heeft in projecten die niet kunnen worden uitgevoerd zonder het milieu ernstig te beschadigen en hierover rapporteert in het Overzicht Financiële Stabiliteit. Daarvoor is het ook nodig dat DNB meer expertise over duurzaamheid in huis krijgt.